พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา เกิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ.1945 ( 2488 )  ที่บ้านช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  เป็นบุตรของนายคำจีน และนางคำป่อง ไชยรา เป็นบุตรคนที่ 9  ในจำนวนพี่น้อง 10 คน 

การศึกษา
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านช้างมิ่ง
มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชีวิตในบ้านเณรเล็กเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ปี 1968 เข้านวกสถานที่สหรัฐอเมริกา
วันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ.1969 ปฏิญาณตน
เป็นนักบวช และได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่
12 มิถุนายน ค.ศ.1975 ที่วัดประจำบ้านเณร เมือง  วอเตอร์ฟอร์ด มลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

หน้าที่พระสงฆ์
ปฏิณาณตนครั้งแรก วันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1969 ที่เมืองโอโคโนโมวอร์ค มลรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1975 ที่บ้านเณรโฮรี รีดีมเมอร์ เมืองวอเตอร์ฟอร์ด มลรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

ชีวิตความเป็นสงฆ์ เป็นสงฆ์ผู้น้อยประจำ
หมู่บ้านห้วยเซือม ห้วยเล็บมือ ชัยพร เวียงคุก
บ้านม่วง และบ้านชาด สังฆมณฑลอุดรธานี

@ เป็นอธิการบ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา ปี 1979
@ เป็นอธิการบ้านกรุงเทพฯ ศูนย์กลางของคณะ และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ ปี 1981
@เป็นเจ้าอาวาสวัดปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านห้วยหินลาด และวัดนักบุญลูซีอา น้ำพอง จ.ขอนแก่น พร้อมทำงานอภิบาลผู้ป่วยโรคเรื้อนและคนพิการ ปี ค.ศ. 1987
@ได้รับเลือกเป็นอธิการเจ้าคณะ ปี ค.ศ. 1993 อยู่ในตำแหน่งนี้ 3 สมัย
@ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการงานสงเคราะห์เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่เพื่อคนพิการ โรงเรียนคนตาบอด โรงเรียนโสต ที่พัทยา สืบต่อจากคุณพ่อเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน ปี ค.ศ. 2002
@เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญนิโคลัส พัทยา เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2005

ประกาศแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลอุบลราชธานี สืบต่อจากพระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์  ในวันที่ 25 มีนาคม 2006

คติพจน์  NOLITE TIMERE “อย่ากลัวเลย” 

โดย...คุณพ่อเอนก คำตา ผู้รับผิดชอบสื่อมวลชน คาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี