สังฆมณฑลนครสวรรค์ ประกอบด้วย 13 จังหวัด คือ นครสวรรค์ , กำแพงเพชร , ชัยนาท , ตาก , พิจิตร, พิษณุโลก , เพชรบูรณ์ , ลพบุรี , สิงห์บุรี , สระบุรี , สุโขทัย , อุทัยธานี , อุตรดิตถ์

สังฆมณฑลนครสวรรค์ ประกอบด้วย 13 จังหวัด คือ นครสวรรค์ , กำแพงเพชร , ชัยนาท , ตาก , พิจิตร, พิษณุโลก , เพชรบูรณ์ , ลพบุรี , สิงห์บุรี , สระบุรี , สุโขทัย , อุทัยธานี , อุตรดิตถ์

สังฆมณฑลนครสวรรค์ ประกอบด้วย 13 จังหวัด คือ นครสวรรค์ , กำแพงเพชร , ชัยนาท , ตาก , พิจิตร, พิษณุโลก , เพชรบูรณ์ , ลพบุรี , สิงห์บุรี , สระบุรี , สุโขทัย , อุทัยธานี , อุตรดิตถ์

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเวบไซต์ โอกาสอภิเษกพระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2007 ณ สนามกีฬา จังหวัดนครสวรรค์

สังฆมณฑลนครสวรรค์

ประวัติอาสนวิหาร

แผนที่การเดินทาง

กฎหมายพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องพระสังฆราชคาทอลิก

ขอเชิญร่วมพิธีอภิเษกพระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ สนามกีฬา จังหวัดนครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2007 เวลา 10.00 น

ประวัติพระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ประวัติพระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
คุณพ่อเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นบุตรคนที่ 2ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของยอแซฟ ปิติ และเทเรซา พัชรินทร์ โกวิทวาณิช สัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.1949
                                          
อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประวัติอดีตประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์

ประวัติอดีตประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์
พระสังฆราช มารี มีแชล ลังเยร์ (Marie Michel Langer) ประมุของค์แรก แห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์    ค.ศ.1967-1976 (พ.ศ.2510-2519)
                                  
อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตราพระสังฆราช

ตราพระสังฆราช
คติพจน์ “คำสอนเรื่องกางเขน เป็นอานุภาพของพระเจ้า” VERBUM CRUCIS DEI VIRTUS EST
                                                                                                                      
อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เครื่องยศพระสังฆราช

เครื่องยศพระสังฆราช
คทาพระสังฆราช  คทาพระสังฆราช (Baculus Pastorails, la crosse, croiser) เป็นไม้เท้าซึ่งพระสังฆราชได้รับในพิธีอภิเษก เป็นสัญลักษณ์ของเกียรติและอำนาจของท่านในการปกครองสัตบุรุษ
                                  
อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คุณค่าแห่งความทรงจำของสังฆมณฑลนครสวรรค์

คุณค่าแห่งความทรงจำของสังฆมณฑลนครสวรรค์
ต้องขอย้อนอดีต กลับไปทบทวนถึงเรื่องราวในยุคแรกเริ่ม การสถาปนา  และการได้มา ซึ่ง ประมุขของ สังฆมณฑลนครสวรรค์ กับ ภารกิจสำคัญ
                                  
อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ชมวีดีโอคลิปย้อนหลังพิธีอภิเษกพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์

ชมวีดีโอคลิปย้อนหลังพิธีอภิเษกพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์
    

สัมภาษณ์พระสังฆราช บรรจง อารีพรรค

สัมภาษณ์พระสังฆราช บรรจง อารีพรรค
อดีตประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์
 

สัมภาษณ์ คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข

สัมภาษณ์ คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข
ประธานจัดงานพิธีอภิเษกพระสังฆราช
      

สัมภาษณ์ คุณพ่อรังสิพล เปลี่ยนพันธุ์

สัมภาษณ์ คุณพ่อรังสิพล เปลี่ยนพันธุ์
ผู้ดำเนินงานด้านจัดทำหนังสืออนุสรณ์
    

สัมภาษณ์ พันตำรวจโท ยวงบัปติสตา วศิน สาทรกิจ

สัมภาษณ์ พันตำรวจโท ยวงบัปติสตา วศิน  สาทรกิจ ผู้อำนวยการสภาอภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ ผู้เคยร่วมงานกับพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

สัมภาษณ์ พันตำรวจโท ยวงบัปติสตา วศิน สาทรกิจ

สัมภาษณ์คุณวนิดา วิศวพรบุตร
คณะกรรมการสภาอภิบาล อาสนวิหารอัสสัมชัญ
 

 • กำหนดการอภิเษกพระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
 • ดาวน์โหลดเพลงเพื่อพ่อ ทำพิเศษ pleangpeurpor new
 • ดาวน์โหลดดนตรีเพลงเพื่อพ่อ pleangpeurpor new (Music)
 • ดาวน์โหลดเพลงเพื่อพ่อ pleangpeurpor new (Children)
 • เนื้อเพลง  เพลงเพื่อเพ่อ โดย Composed by...Lazarus on behalf of Lux Mundi Seminarians for Bishop Kriengsak
 • แผนที่การเดินทางไปสถานที่จัดงาน
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  สังฆมณฑลนครสวรรค์