สังฆมณฑลนครราชสีมา

ประวัติอาสนวิหารแม่พระประจักษ์

แผนที่การเดินทาง

เส้นทางคมนาคม

กฏหมายพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องพระสังฆราชคาทอลิก

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ ด  นครราชสีมา

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

เส้นทางคมนาคม  ห่างจากกรุงเทพฯ 259 กิโลเมตร 


ทางรถยนต์ :- เส้นทางที่ 1
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ( มิตรภาพ) ที่สระบุรี เรื่อยไปจนถึงนครราชสีมา รวมระยะทาง 259 กิโลเมตร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านมีนบุรี ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม กบินทร์บุรี ปักธงชัย ถึงนครราชสีมา รวมระยะทาง 273 กิโลเมตร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ทางรถโดยสารประจำทาง :- บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ไปนครราชสีมาทุกวัน รายละเอียดสอบถาม โทร. 0-2936-2852-66
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ทางรถไฟ :-มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ไปนครราชสีมาทุกวัน รายละเอียดสอบถามที่หน่วยบริการเดิน ทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0-2223-7010, 0-2223-7020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ทางเครื่องบิน :-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                                                                                            
การเดินทาง :- ข้อมูลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย