หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ที่มา : หนังสือบนศิลานี้สมเด็จพระสันตะปาปา โดย คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช ผู้เก็บเกี่ยว พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่

พระองค์เป็นพระสันตะปาปาที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่ง ในประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน พระองค์เดินทางรอบโลกเพื่อเยี่ยมเยียนคริสตชนมากกว่าพระสันตะปาปาองค์ใด ๆ ในอดีตที่ผ่านมา

พระองค์มีพระนามเดิมว่า คาโรล วอยติวา เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ.1920 ที่หมู่บ้านวาโดวิเซ ใกล้เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ บิดาเป็นทหารมียศเป็นจ่าทหารและเกษียณราชการแล้ว มารดาเสียชีวิต เมื่อคาโรลยังเป็นเด็ก ท่านเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์พิเศษ ชอบการกีฬาเป็นอันมาก ท่านยังชอบบทกวีและการแสดงละคร

เข้ารับการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยในเมืองคราคูฟ เมื่อปี ค.ศ.1938 เรียนทางวรรณกรรมและภาษาโปแลนด์ เนื่องจากท่านชื่นชอบการแสดง เพื่อนๆ หลายคนก็คิดว่าท่านคงจะยึดอาชีพนักแสดงตามโรงละคร มากกว่าเข้าบ้านเณรเพื่อบวชเป็นพระสงฆ

ในปี ค.ศ.1939 กองทัพนาซีได้บุกยึดโปแลนด์ มหาวิทยาลัยปิด คาโรลต้องแอบเรียนส่วนตัว และทำงานในโรงงา นตัดหิน มีหน้าที่ดูแลระบบส่งน้ำของโรงงาน เมื่อบิดาจากไปแล้วและท่านเองก็ประสบอุบัติเหตุที่เกือบเราชีวิตไม่รอด ท่านได้เบนเข็ม ชีวิตมาที่การบวชเป็นพระสงฆ์ โดยเข้ารับการศึกษาที่บ้านเณร ซึ่งเปิดสอนลับ ๆ แบบทำงานใต้ดิน เมื่อสงครามยุติลงในปี ค.ศ. 1945 ท่านคาโรลก็ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยต่อจนจบการศึกษาในปี ค.ศ. 1946

จากนั้นได้รับศีลบวช ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946 เมื่อบวชแล้วก็ฝึกงานตามวัดต่าง ๆ จน ถึงปี ค.ศ. 1948 ทางผู้ใหญ่ก็ส่งท่านไปเรียนที่โรม เพื่อทำปริญญาเอกทางเทววิทยา ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1948 เมื่อจบการศึกษาจากโรมแล้ว ก็เดินทางกลับโปแลนด์ ทำหน้าที่พระสงฆ์ประจำวัดอยู่สามปี จากนั้นก็ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาปริญญาเอกทางด้านปรัชญาที่โรมอีกครั้ง

ในปี ค.ศ.1956 ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนวิชาจริยศาสตร์ที่ลูบลิน ขณะเดียวกันท่านก็ไม่ได้ทิ้งการกีฬาที่ท่านรัก ไม่ว่าจะเป้นการเดินภูเขา การแข่งเรือบด ( Canoe ) หรือเล่นสกี ในปี ค.ศ. 1958 ท่านก็ต้องแปลกใจกับตัวเองที่ได้รับเลือกเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยแห่งสังฆมณฑลคาร์คูฟ

5 ปีต่อมา พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6  ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นพระสังฆราชแห่งคราคูฟ จากนั้นในวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1967 ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัลขณะอายุเพียง 47 ปี เท่านั้น เอง นับว่าเป็นพระคาร์ดินัลที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาพระคาร์ดินัลทั่วโลก

เมื่อเป็นพระคาร์ดินัลแล้ว ท่านได้ร่วมกับพระคาร์ดินัลอาวุโสต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ที่กำลังคุกคามยุโรปในเวลา นั้นอย่างแข็งขัน ในปี ค.ศ. 1976 ท่านได้รับเกียรติให้ไปเทศน์ให้พระสันตะปาปาในช่วงเทศกาลมหาพรต จากนั้นชื่อเสียงของท่านก็ค่อย ๆ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เป็นต้นในบรรดาพระคาร์ดินัลทั้งหลาย

เมื่อพระสันตะปาปาอยห์น ปอลที่  1 สิ้นพระชนม์อย่างปัจจุบันทันด่วน บรรดาพระคาร์ดินัลต่างก็ถูกเรียกตัวกลับโ รมอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งเสร็จสิ้นการเลือกตั้งพระสันตะปาปา ผ่านไปเพียงเดือนเดียว

ท่านคาโรลได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา สืบต่อจากพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1 ในวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1978 โดยใช้พระนามว่า พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

นับเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยของพระสันตะปาปาชาวอิตาเลียนที่ครอบครองตำแหน่งนี้ตลอด 456 ปี นับจากสมัยปกครองของพระสันตะปาปา อาเดรียน ที่ 6 ซึ่งเป็นชาวดัทซ์ ( ค.ศ. 1522-23 )

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ประกาศจุดยืนของพระองค์  ทันทีหลังจากที่ได้รับตำแหน่งแล้วว่า "จะ ทรงรับใช้พระศาสนจักรสากล กล่าวคือ รับใช้โลกทั้งมวล พระองค์จะทรงรับใช้ความจริง ยุติธรรม สันติ และความสมานสามัคคี " ด้วยความเต็มใจเด็ดเดี่ยวเช่นนี้เอง ที่ทำให้พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 กลายเป็นพระสันตะปาปาที่เดินทางไปแพร่ธรรมและอภิบาลสัตบุรุษ มากกว่าพระสันตะปาปาองค์ใดในอดีต การเยี่ยมเยียนประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เปิดหน้าประวัติศาสรต์ใหม่ในหลายแง่มุม แต่ละที่ที่พระองค์เสด็จไปนั้น ประชาชน จะพากันมาร่วมมิสซา และต้อนรับพระอง ค์กันเนืองแน่น เช่น ที่มานิลา ผุ้คนรวมกันแล้วประมาณ 5 ล้านคน มาร่วมพิธีมิสซา ที่ฝรั่งเศสเมื่อมีการชุมนุมเยาวชนโลกหนุ่มสาวจากทั่วโลกได้เดินทางไปร่วมพิธีพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เป็นผู้มีบทบาทในการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน และลัทธิคอมมิวนิสต์ในรัสเซีย พระองค์ได้ปฏิรูประบบบริหารคูเรียใหม่ บางคนมองว่าพระองค์เป็นคนตรง และไม่ผ่อนปรนในเรื่องความเชื่อ กระนั้นก็ตามพระองค์ก็ส่งเสริมการเสวนาเพื่อความปรองดองระหว่างศาสนา และลัทธิค วามเชื่อต่าง ๆ เพื่อนำสันติภาพมาสู่โลก พระองค์ได้ออกสมณสาสน์ต่างๆ มากมาย เพื่อสอนความเชื่อแท้ของคาทอลิก เช่น Ut Unum Sint  ค.ศ. 1995, Laborem Exercens ค.ศ. 1981, Centesimus Annus ค.ศ. 1991, Veriatis Splendor ค.ศ. 1993 และ Evangelium Vitae ค.ศ. 1995