หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ที่มา : หนังสือบนศิลานี้สมเด็จพระสันตะปาปา โดย คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช ผู้เก็บเกี่ยว พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่

พระองค์เป็นพระสันตะปาปาที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่ง ในประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน พระองค์เดินทางรอบโลกเพื่อเยี่ยมเยียนคริสตชนมากกว่าพระสันตะปาปาองค์ใด ๆ ในอดีตที่ผ่านมา

พระองค์มีพระนามเดิมว่า คาโรล วอยติวา เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ.1920 ที่หมู่บ้านวาโดวิเซ ใกล้เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ บิดาเป็นทหารมียศเป็นจ่าทหารและเกษียณราชการแล้ว มารดาเสียชีวิต เมื่อคาโรลยังเป็นเด็ก ท่านเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์พิเศษ ชอบการกีฬาเป็นอันมาก ท่านยังชอบบทกวีและการแสดงละคร

เข้ารับการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยในเมืองคราคูฟ เมื่อปี ค.ศ.1938 เรียนทางวรรณกรรมและภาษาโปแลนด์ เนื่องจากท่านชื่นชอบการแสดง เพื่อนๆ หลายคนก็คิดว่าท่านคงจะยึดอาชีพนักแสดงตามโรงละคร มากกว่าเข้าบ้านเณรเพื่อบวชเป็นพระสงฆ

ในปี ค.ศ.1939 กองทัพนาซีได้บุกยึดโปแลนด์ มหาวิทยาลัยปิด คาโรลต้องแอบเรียนส่วนตัว และทำงานในโรงงา นตัดหิน มีหน้าที่ดูแลระบบส่งน้ำของโรงงาน เมื่อบิดาจากไปแล้วและท่านเองก็ประสบอุบัติเหตุที่เกือบเราชีวิตไม่รอด ท่านได้เบนเข็ม ชีวิตมาที่การบวชเป็นพระสงฆ์ โดยเข้ารับการศึกษาที่บ้านเณร ซึ่งเปิดสอนลับ ๆ แบบทำงานใต้ดิน เมื่อสงครามยุติลงในปี ค.ศ. 1945 ท่านคาโรลก็ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยต่อจนจบการศึกษาในปี ค.ศ. 1946

จากนั้นได้รับศีลบวช ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946 เมื่อบวชแล้วก็ฝึกงานตามวัดต่าง ๆ จน ถึงปี ค.ศ. 1948 ทางผู้ใหญ่ก็ส่งท่านไปเรียนที่โรม เพื่อทำปริญญาเอกทางเทววิทยา ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1948 เมื่อจบการศึกษาจากโรมแล้ว ก็เดินทางกลับโปแลนด์ ทำหน้าที่พระสงฆ์ประจำวัดอยู่สามปี จากนั้นก็ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาปริญญาเอกทางด้านปรัชญาที่โรมอีกครั้ง

ในปี ค.ศ.1956 ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนวิชาจริยศาสตร์ที่ลูบลิน ขณะเดียวกันท่านก็ไม่ได้ทิ้งการกีฬาที่ท่านรัก ไม่ว่าจะเป้นการเดินภูเขา การแข่งเรือบด ( Canoe ) หรือเล่นสกี ในปี ค.ศ. 1958 ท่านก็ต้องแปลกใจกับตัวเองที่ได้รับเลือกเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยแห่งสังฆมณฑลคาร์คูฟ

5 ปีต่อมา พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6  ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นพระสังฆราชแห่งคราคูฟ จากนั้นในวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1967 ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัลขณะอายุเพียง 47 ปี เท่านั้น เอง นับว่าเป็นพระคาร์ดินัลที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาพระคาร์ดินัลทั่วโลก

เมื่อเป็นพระคาร์ดินัลแล้ว ท่านได้ร่วมกับพระคาร์ดินัลอาวุโสต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ที่กำลังคุกคามยุโรปในเวลา นั้นอย่างแข็งขัน ในปี ค.ศ. 1976 ท่านได้รับเกียรติให้ไปเทศน์ให้พระสันตะปาปาในช่วงเทศกาลมหาพรต จากนั้นชื่อเสียงของท่านก็ค่อย ๆ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เป็นต้นในบรรดาพระคาร์ดินัลทั้งหลาย

เมื่อพระสันตะปาปาอยห์น ปอลที่  1 สิ้นพระชนม์อย่างปัจจุบันทันด่วน บรรดาพระคาร์ดินัลต่างก็ถูกเรียกตัวกลับโ รมอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งเสร็จสิ้นการเลือกตั้งพระสันตะปาปา ผ่านไปเพียงเดือนเดียว

ท่านคาโรลได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา สืบต่อจากพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1 ในวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1978 โดยใช้พระนามว่า พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

นับเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยของพระสันตะปาปาชาวอิตาเลียนที่ครอบครองตำแหน่งนี้ตลอด 456 ปี นับจากสมัยปกครองของพระสันตะปาปา อาเดรียน ที่ 6 ซึ่งเป็นชาวดัทซ์ ( ค.ศ. 1522-23 )

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ประกาศจุดยืนของพระองค์  ทันทีหลังจากที่ได้รับตำแหน่งแล้วว่า "จะ ทรงรับใช้พระศาสนจักรสากล กล่าวคือ รับใช้โลกทั้งมวล พระองค์จะทรงรับใช้ความจริง ยุติธรรม สันติ และความสมานสามัคคี " ด้วยความเต็มใจเด็ดเดี่ยวเช่นนี้เอง ที่ทำให้พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 กลายเป็นพระสันตะปาปาที่เดินทางไปแพร่ธรรมและอภิบาลสัตบุรุษ มากกว่าพระสันตะปาปาองค์ใดในอดีต การเยี่ยมเยียนประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เปิดหน้าประวัติศาสรต์ใหม่ในหลายแง่มุม แต่ละที่ที่พระองค์เสด็จไปนั้น ประชาชน จะพากันมาร่วมมิสซา และต้อนรับพระอง ค์กันเนืองแน่น เช่น ที่มานิลา ผุ้คนรวมกันแล้วประมาณ 5 ล้านคน มาร่วมพิธีมิสซา ที่ฝรั่งเศสเมื่อมีการชุมนุมเยาวชนโลกหนุ่มสาวจากทั่วโลกได้เดินทางไปร่วมพิธีพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เป็นผู้มีบทบาทในการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน และลัทธิคอมมิวนิสต์ในรัสเซีย พระองค์ได้ปฏิรูประบบบริหารคูเรียใหม่ บางคนมองว่าพระองค์เป็นคนตรง และไม่ผ่อนปรนในเรื่องความเชื่อ กระนั้นก็ตามพระองค์ก็ส่งเสริมการเสวนาเพื่อความปรองดองระหว่างศาสนา และลัทธิค วามเชื่อต่าง ๆ เพื่อนำสันติภาพมาสู่โลก พระองค์ได้ออกสมณสาสน์ต่างๆ มากมาย เพื่อสอนความเชื่อแท้ของคาทอลิก เช่น Ut Unum Sint  ค.ศ. 1995, Laborem Exercens ค.ศ. 1981, Centesimus Annus ค.ศ. 1991, Veriatis Splendor ค.ศ. 1993 และ Evangelium Vitae ค.ศ. 1995

พระองค์หนักแน่นในเรื่องศีลธรรม เช่น การห้ามทำแท้ง การทำการุณยฆาต การตัดสินประหารชีวิต รวมถึงการค้นคว้าที่เกี่ยวกับการศักดิ์ศรีของมนุษย์ เช่น การทำโคลนนิ่ง และเรื่องทารกในหลอดแก้ว พระองค์เรียกร้องให้ทุกคนส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชีวิตมากกว่าวัฒนธรรมแห่งความตาย พระองค์ทรงสั่งให้ชำระกฏหมายพระศาสนจักรใหม่ รวมทั้งคำสอนคาทอลิกฉบับสากลที่ใช้เรื่อยมาตึ้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ทรงเป็นผู้เตรียมประชาชนให้เฉลิมฉลองการก้าวเข้าปีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2000 ทรงเป็นพระสันตะปาปาที่แต่งตั้งนักบุญมากที่สุด นับแต่ทรงเริ่มสมัยปกครองในปี ค.ศ. 1978 จนถึงปัจจุบัน ( ค.ศ. 2001) พระองค์ทรงสถาปนานักบุญ 446 องค์ และบุญราศีอีก 996 องค์ ในจำนวนนี้ปีที่ทรงสถาปนานักบุญและบุญราศีจำนวนมากได้แก่ ค.ศ 1988 ทรงสถาปนานักบุญ 8 องค์ บุญราศีชาวเวียดนาม 117 องค์ และ ค.ศ 2000 ทรงสถาปนานักบุญ 151 องค์ และบุญราศี 56 องค์ ในบรรดานักบุญและบุญราศีที่ทรงสถาปนามีบุญราศี 2 องค์ที่เป็นพระสันตะปาปา ได้แก่ พระสันตะปาปาปีโอที่ 9 และพระสันต ะปาปายอห์นที่ 23 สำหรับประเทศไทยพระสันตะปาปาายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงสถาปนาบุญราศีชาวไทยจำนวน 8 องค์ ได้แก่ บุญราศี ( มรณสักขี ) สองคอน 7 องค์ ที่ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989 มีคุณคำสอนฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ , ซิสเตอร์อักแนส พิลา ทิพย์สุข , ซิสเตอร์ ลูซีอา คำบาง สีคำบาง , แม่อากาทา พุดทา ว่องไว , น.ส. เซซีลีอา บุดสี ว่องไว , น.ส.บีบีอาทา คำไพ ว่องไว, ด.ญ.มารีอา พร ว่องไว และ ด.ญ เซซีลีอา สอน ว่องไว และบุญราศีคุณพ่อน ิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ซึ่งพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ประกาศรับรองควงามศักดิ์สิทธิ์ของท่านเมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 2000 และประกอบพิธีสถาปนาเป็นบุญราศีมรณสักขีในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2000 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม เป็นพระสงฆ์ชาวไทยองค์แรกที่ได้รับสถาปนาเป็นบุญราศี

สมัยปกครองของพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 นั้นทรงต้องเผชิญกับปัญหาทางศีลธรรมมากมาย พระองค์ทรง ถูกลอบปลงพระชนม์จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด โดยน้ำมือของมือปืนที่ชื่อ อาลี อัคกา ที่หน้าพระมหาวิหารนักบุญเปโตร เมื่อหายเป็นปรกติดีแล้ว พระองค์ก็เริ่มงานต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ทันทีอย่างลับ ๆจนเป็นที่ทราบกันว่า ภายหลังลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1989 ทางด้านการเมืองและการต่างประเทศนั้นพระองค์ทรงกว้างขวางมาก ได้มีการเปิดสถานทูตและเจริญไมตรีกับหลาย ๆ ประเทศ เช่น อิสราแอล เม็กซิโก คิวบา ซี่งในต้นปี ค.ศ. 1998 พระองค์ได้ไปเยือนประเทศสังคมนิยมแห่งนี้ ทำให้ชาวโลกได้เห็นคิวบาเปิดประเทศอีกครั้ง

พระองค์เป็นนักเขียนและกวีที่ลึกซั้ง ผลงานเขียนของพระองค์เป็นหนังสือขายดีระดับโลก เป็นต้นหนังสือเรื่องความรักและความรับผิดชอบและหนังสือเรื่องข้ามผ่านธรณีประตูแห่งความหวัง ในปี ค.ศ. 1994 พระองค์เข้ารับการผ่าตัดกระดูกสะโพกใหม่เนื่องจากหกล้ม ในปี ค.ศ. 1995 หนังสือนิตยสารไทม์ได้ยกย่องให้พระองค์เป็นบุรุษแห่งปี

คติพจน์ประจำใจของพระองค์คือ "ทุกอย่างเพื่อพระองค์" พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้เดินเข้าสู่สารบบพระสันตะปาปา ที่นั่งบัลลังก์ของนักบุญเปโตรนานที่สุดองค์หนึ่ง ปัจจุบันพระองค์อยู่ในตำแหน่งครบ 23 ปี บริบูรณ์ ในสมัยของพระองค์นี้มีบุคคลที่สำคัญหลายคนได้จากไปเป็นต้น คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา ที่สิ้นชีวิตอย่างสงบในปลายปี ค.ศ. 1997

พระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 มีผู้ช่วยที่สำคัญคือ พระคาร์ดินัลซิงเกอร์ ซึ่งเป็นชาวเยอรมัน และทำหน้าที่หัวหน้ากระทรวงความเชื่อ ในขณะที่สุขภาพของพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ไม่ค่อยดีนักในช่วงหลัง ๆ เป็นต้นปัญหาของโรคพาคินสัน บทบาทของพระคาร์ดินัลรัสซิงเจอร์ก็ยิ่งเด่นมาในสายตาของคนทั่วไป กระนั้นก็ตาม เราทราบว่า พระสัน ตะปาปา ยอห์นปอล ที่ 2 พยายามทำให้สันตะสำนักเป็นแหล่งรวมของพระคาร์ดินัลจากชาติต่าง ๆ  มากขึ้น เพื่อทำให้พระศาสนจักรมีภาพลักษณ์เป็นสากลมากขึ้น ดังที่ทรงได้ตั้งปณิธาณไว้นั่นเอง

จากการประชุมคณะพระคาร์ดินัล ( Consistory )ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2001  พระสันตะปาปา ยอห์น ปอ ลที่2  ทรงแต่งตั้งพระคาร์ดินัลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 185 องค์ (สูงกว่าข้อกำหนดที่พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6  ได้ออกกฎเกณฑ์ไว้ในปี ค.ศ. 1973 กำหนดจำนวนพระคาร์ดินัลที่พระสันตะปาปาแต่งตั้งใหม่  รวมกับพระคาร์ดินัลที่มีอยู่เดิมจะต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 120 องค์ ) โดยเพียง 135 องค์มีสิทธิ์เลือก และได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา  นอกนั้นล้วนมีอายุเกินกฎที่วางไว้ คือเกิน 80 ปี

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  มีชัย กิจบุญชู ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย  ได้รับสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัลเมื่อเดือนมกราคม  ค.ศ. 1983 และเข้ารับพิธีสถาปนาที่กรุงโรมในวันที่ 2  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 1983 โดยพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 นี้ท่านก็มีสิทธิ์และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาเช่นกัน

พระสันตะปาปายอห์น  ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม ค.ศ.1984