ประวัติ และ ภารกิจของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

 

ประวัติสมเด็จพระสันตะปาปา  ยอห์น ปอลที่ 2

 

ประวัติโดยย่อ

 

พระกิจวัตรประจำวัน

 

การเสด็จเยือนประเทศต่าง ๆ

 

ความบางตอนที่คัดจากพระดำรัส

 

วันวาน วันนี้ ปีที่ 25 แห่งสันตะสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2

 

นักบุญในใจของเรา ...พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

 

ประมวลภาพรำลึกถึงสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2

 

ระลึกถึงสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2

 

พระราชกรณียกิจระหว่างดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา

 

เขียนคำภาวนา ร่วมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2

 

 

ประมวลภาพ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่2

 

ประมวลภาพพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ชุด 1

 

ประมวลภาพพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ชุดที่ 2

 

ประมวลภาพสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ในอิริยาบถต่าง ๆ

 

The Vatican Beatification of Pope John Paul II

 

 

กระบวนการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนักบุญ

 

ขั้นตอนการแต่งตั้งนักบุญเขาทำกันอย่างไร

 

พินัยกรรมของ พระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2

 

กระบวนการสถาปนานักบุญพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 (ตอนที่ 1)

 

กระบวนการสถาปนานักบุญพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 (ตอนที่ 2)

 

กระบวนการสถาปนานักบุญพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 (ตอนที่ 3)

 

กระบวนการสถาปนานักบุญพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 (ตอนที่ 4)

 

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีสถาปนาพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2  เป็นบุญราศี  กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 1  พฤษภาคม ค.ศ. 2011
เวลา 15:00 น. -  17:30 น.  (เวลาในประเทศไทย  โดยประมาณ)

ชมภาพสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่่ 2 จาก youtube