ข้อมูลโดย...เจ้าหน้าที่สามเณราลัย นักบุญยแซฟ สามพราน จ.นครปฐม

รายชื่อสามเณร  ชั้นมาสเตอร์ ปี 1 ปีการศึกษา 2554 / 2011

 

 

 

 

ลำดับ

เบอร์เณร

ชื่อนักบุญ

ชื่อ-นามสกุล

 

วัดต้นสังกัด

หมายเหตุ

 

1

045

เปโตร

เขตตฤณ

ปิยะนวภูมิ

แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก

 

 

 

2

046

เปาโล

วิชยุตม์

อรุณเพิ่มสุข

แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก

 

 

 

3

047

เปาโล

ภควัต

หยึกประเสริฐ

พระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

 

 

 

4

057