ประวัติบ้านเณร

 

กำเนิดบ้านเณรยอแซฟ

 

ชื่อและที่มาของบ้านเณร

บุคคลากร - สามเณร

 

อธิการบ้านเณรสมัยต่าง ๆ

 

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

 

สถิติสามเณรปี 2554

 

รายชื่อสามเณรปีการศึกษา 2554

 

รายชื่อมาสเตอร์เณร ปี 2554

 

ชีวิตประจำวันของเณร

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประวัติอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประวัติประมุข

 

วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

พระสงฆ์ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ตารางมิสซา

 

โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2010 

สำนักวาติกัน

สักการสถานบุญราศี คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

แผนอภิบาล ค.ศ. 2010- 2015

TV Catholic Online

รายการแสงธรรม

Vatican News Update

ตารางมิสซาวัดต่าง ๆ

สารวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สารส่งเสริมกระแสเรียก

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์

ข่าวกิจกรรมบ้านเณร

เมื่อวันที่16มิถุนายน 2555ที่ผ่านมา คณะผู้ให้การอบรมและสามเณรแห่งสามเณราลัยนักบุญยอแซฟได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปฏิญาณตนเป็นสามเณรของสามเณรใหม่ ปีการศึกษา 2555โดยมีคุณพ่อประทีป กีรติพงศ์อธิการสามเณราลัยฯป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐรองผู้อำนวยโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

                                           อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 21มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา สามเณรชั้นซีเนียร์จำนวน 4 คนได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะนำกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ของสามเณราลับนักบุญยอแซฟให้กับนักเรียนคาทอลิกชั้นป.5-ม.1โรงเรียนนักบุญเปโตร โอกาสเข้าเงียบประจำเดือนมิถุนายน โดยได้รับความสนใจจากน้องๆเป็นจำนวนมาก

                                           อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา สามเณรเล็กชั้นมัธยมต้นและชั้นซีเนียร์ปี1-2 ร่วมขับร้องบทเพลงโอกาสฉลองวัดเซนต์แอนโทนี่ แปดริ้วโดยการนำของคุณพ่อประทีป กีรติพงษ์ อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ และภายใต้การควบคุมของซีเนียร์ธิปไตย ดวงชมพู โดยมีคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในเขต4และจากเขตอื่นๆกว่า 20 องค์และสัตบุรุษมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

                                           อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2012 คณะผู้ให้การอบรมและสามเณรแห่งสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อโมทนาคุณพระเป็นเจ้าและร่วมแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพทั้ง 3 องค์ได้แก่คุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร คุณพ่อยอห์น สักรินทร์ ศิรบรรเทิง และคุณพ่อเปโตร สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช ณ วัดนักบุญยอแซฟ(วัดน้อยบ้านเณรเล็ก)

                                     อ่านต่อ...

บทความ

ยอแซฟ บุตรดาวิด
ผู้ที่ศึกษาพระธรรมเก่า (พันธสัญญาเดิม) จะพบว่า มีการกล่าวถึงรูปหมายของนักบุญยอแซฟไว้หลายแห่งด้วยกัน… เมื่อมีการสถาปนานักบุญยอแซฟเป็นองค์อุปถัมภ์แห่งพระศาสนจักรสากลในค.ศ. 1870

ความเงียบสงบของนักบุญยอแซฟในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงอึกทึก
พระสันตะปาปาทรงคิดถึงสิ่งที่นักบุญมัทธิวผู้นิพนธ์พระวรสารได้นำเสนอเรื่องราวของท่านนักบุญยอแซฟในฐานะที่ท่านเป็นนักบุญผู้เป็นรูปแบบของ “บุรุษผู้ชอบธรรม”

นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด…ถัดจากแม่พระ
นักเทวศาสตร์ภายหลังศตวรรษที่ 16 ได้พยายามหาเหตุผล ประกอบการพิจารณาฐานะของนักบุญยอแซฟ เมื่อเทียนกับนักบุญองค์อื่นๆในเมืองสวรรค์ และส่วนใหญ่ของนักเทวศาสตร์เหล่านั้นต่างก็มีความเห็นกับข้อความที่นักบุญเกรโกรี นาซีอันส์ได้เขียนไว้นานแล้วว่า

ปฏิทินบ้านเณร

แนะนำ

 • สารกระแสเรียก ฉบับ 3-2010
 • ว็บไซต์สารกระแสเรียก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   
 • สังฆมณฑลในประเทศไทย

   

  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

   

  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

   

  สังฆมณฑลเชียงใหม

   

  สังฆมณฑลนครสวรรค

   

  สังฆมณฑลราชบุรี

   

  สังฆมณฑลนครราชสีมา

   

  สังฆมณฑลอุบลราชธานี

   

  สังฆมณฑลอุดรธานี

   

  สังฆมณฑลจันทบุร

   

  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี

  บ้านเณรในประเทศไทย

   

  บ้านเณรยอแซฟ สามพราน

   

  สามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี

   

  บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

   

  บ้านเณรจอห์น ปอล นครสวรรค์

  Link น่าสนใจ

  วิทยาลัยแสงธรรม
  สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม
  หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  ร่วมสมทบกองทุนบ้านเณร

   

  ติดต่อ : บ้านเณรยอแซฟ
  0-3431-1871 ,0-3432-2872

  สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 2 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร. 0-2429-0112 ถึง 5 โทรสาร 0-2429-0119