ประวัติบ้านเณร

 

กำเนิดบ้านเณรยอแซฟ

 

ชื่อและที่มาของบ้านเณร

บุคคลากร - สามเณร

 

อธิการบ้านเณรสมัยต่าง ๆ

 

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

 

สถิติสามเณรปี 2554

 

รายชื่อสามเณรปีการศึกษา 2554

 

รายชื่อมาสเตอร์เณร ปี 2554

 

ชีวิตประจำวันของเณร

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประวัติอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประวัติประมุข

 

วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

พระสงฆ์ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ตารางมิสซา

 

โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2010 

สำนักวาติกัน

สักการสถานบุญราศี คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

แผนอภิบาล ค.ศ. 2010- 2015

TV  Catholic Online

รายการแสงธรรม

Vatican News Update

ตารางมิสซาวัดต่าง  ๆ

สารวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สารส่งเสริมกระแสเรียก

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์

ข่าวกิจกรรมบ้านเณร

เมื่อวันที่16มิถุนายน 2555ที่ผ่านมา คณะผู้ให้การอบรมและสามเณรแห่งสามเณราลัยนักบุญยอแซฟได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปฏิญาณตนเป็นสามเณรของสามเณรใหม่ ปีการศึกษา 2555โดยมีคุณพ่อประทีป กีรติพงศ์อธิการสามเณราลัยฯป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐรองผู้อำนวยโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

                                           อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 21มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา สามเณรชั้นซีเนียร์จำนวน 4 คนได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะนำกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ของสามเณราลับนักบุญยอแซฟให้กับนักเรียนคาทอลิกชั้นป.5-ม.1โรงเรียนนักบุญเปโตร โอกาสเข้าเงียบประจำเดือนมิถุนายน โดยได้รับความสนใจจากน้องๆเป็นจำนวนมาก

                                           อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา สามเณรเล็กชั้นมัธยมต้นและชั้นซีเนียร์ปี1-2 ร่วมขับร้องบทเพลงโอกาสฉลองวัดเซนต์แอนโทนี่ แปดริ้วโดยการนำของคุณพ่อประทีป กีรติพงษ์ อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ และภายใต้การควบคุมของซีเนียร์ธิปไตย ดวงชมพู โดยมีคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในเขต4และจากเขตอื่นๆกว่า 20 องค์และสัตบุรุษมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

                                           อ่านต่อ...