หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดย...พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

 การถวายพระนาม      

ในพิธีสุหนัตนั้น โยเซฟได้ตั้งนามลูกน้อยว่า “เยซู”. นี่แหละเป็นนามเดียวที่สามารถทำให้รอด (เทียบ ก จ.4,12) ดังความหมายของนามนี้ โยเซฟก็ได้รับ พร้อมกับการแจ้งข่าวหน้าที่ของท่านว่า : “ท่านจะเรียกชื่อของลูกว่า “เยซู”, เหตุว่า ลูกคนนี้จะช่วยให้ประชากรของตนได้รอดพ้นจากบาปกรรมของพวกเขา” (มธ.1,21). การตั้งนามดังนี้แด่พระองค์ ก็เป็นการยืนยันความเป็นบิดาของท่านต่อพระเยซู และเมื่ออกนามนั้น ก็เท่ากับประกาศภารหน้าที่การเป็นพระมหาไถ่ของพระองค์ด้วยฺ