หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 2  "พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์"

 

พระบิดา

 

"พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย"

 

พระองค์สถิตในสวรรค์

 

บทสรุป

มาตรา 3  คำขอเจ็ดประการ

 

พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ

 

พระอาณาจักรจงมาถึง

 

ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์

 

ขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้

 

โปรดยกโทษข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้ายกให้ผู้อื่น

 

อย่าปล่อยให้ข้าพเจ้าถูกประจญ

 

แต่โปรดช่วยให้พ้นภัย

มาตรา 4  บทยอพระเกียรติท้ายบท (Doxology)

 

บทสรุป