หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

2692ในการภาวนา   พระศาสนจักรผู้จาริกแสวงบุญติดต่อสัมพันธ์กับบรรดานักบุญ    ที่เราเสนอคำอ้อนวอนด้วยถ

2693สถานที่อบรมต่างๆ เรื่องชีวิตจิตแบบคริสตชนต่างก็แบ่งปันธรรมประเพณี การภาวนาที่มีชีวิต และเป็นคำแนะนำที่มีค่าสำหรับชีวิตจิต

2694ครอบครัวคริสตชนเป็นสถานที่แรกสำหรับการอบรมเรื่องการภาวนา

2695ศาสนบริกรผู้รับศีลบวช ชีวิตผู้รับการเจิม การสอนคำสอน กลุ่มภาวนาต่างๆ และ  "การแนะนำชีวิตจิต" ช่วยส่งเสริมการภาวนาภายในพระศาสนจักร

2696สถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการภาวนา คือ มุมสงบสำหรับภาวนาส่วนตัว สถานที่ภาวนาในครอบครัว อาราม สถานที่จาริกแสวงบุญ และเหนืออื่นใดคือ วัด ซึ่งเป็นสถานที่เฉพาะสำหรับภาวนา   พิธีกรรมส่วนรวมสำหรับชุมชนวัด และเป็นสถานที่พิเศษสำหรับการนมัสการศีลมหาสนิท