หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การสร้างโลก แหล่งที่มาของการภาวนา

2569ก่อนอื่นใดหมด การเริ่มจากความแท้จริงของการสร้างโลก ซึ่งทำให้การภาวนาดำเนินไปได้ เก้าบทแรกของหนังสือปฐมกาล  บรรยายถึงความสัมพันธ์นี้กับพระเจ้า เช่น การถวายสัตว์หัวปีจากฝูงสัตว์ของอาเบล การร้องเอ่ยพระนามพระเจ้าโดยเอโนช การเดินกับพระเจ้า (เทียบ ปฐก.4:4,26; 5:24)  การถวายเครื่องบูชาของโนอาห์นั้น เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงอำนวยพระพร และโดยทางโนอาห์ พระองค์ก็ทรงอำนวยพระพรการสร้างโลกทั้งมวล เพราะว่าดวงใจของท่านชอบธรรมและครบครัน โนอาห์เหมือนเอโนคที่เกิดก่อน "ท่านยังเดินกับพระเจ้า" (ปฐก.6:9; 8:20-9:17) การภาวนานี้มีอยู่ในบรรดาผู้ชอบธรรมจำนวนมากในทุกศาสนา

ในพันธสัญญาที่ไม่มีข้อบกพร่องกับสิ่งมีชีวิตนั้น (ปฐก.9:8-16) พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ให้ภาวนาเสมอ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มจากอับราฮัม บิดาของเรา ซึ่งในพันธสัญญาเดิมนั้นได้รับการเผยแสดงการภาวนา