หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. การภาวนาขอบพระคุณ (Thanksgiving)

2637 การขอบคุณเป็นลักษณะการภาวนาของพระศาสนจักร ซึ่งในการถวายบูชาศีลมหาสนิท เผยแสดงถึงและกลายเป็นสิ่งที่พระศาสนจักรเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ตามความจริง ในผลงานแห่งความรอด พระคริสตเจ้าทรงปลดปล่อยสิ่งสร้างให้เป็นอิสระจากบาป และจากความมรณา เพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์ และทำให้สิ่งสร้างนั้นกลับไปหาพระบิดาเจ้า เพื่อพระสิริของพระองค์ การขอบคุณของสมาชิกแห่งพระกายนั้นมีส่วนร่วมกับบูชาของพระประมุขของพวกเขา

2638เหมือนกับการภาวนาวอนขอ ทุกเหตุการณ์และทุกความจำเป็นอาจกลายเป็นเครื่องบูชาแสดงความขอบคุณได้เช่นเดียวกัน บทจดหมายของนักบุญเปาโล บ่อยๆ เริ่มและจบด้วยการแสดงความขอบคุณ และอ้างถึงพระเยซูเจ้าอยู่เสมอ "จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเถิด นี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้ท่านผู้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์กระทำ" (1ธส.5:18) "จงพากเพียรในการภาวนาอย่างไม่ลดละ และเฝ้าระวังภาวนาด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้า" (คส.4:2)