หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา  2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ในบูรณภาพแห่งกาลเวลา

2598พระวจนาตถ์ผู้ได้รับเอาเนื้อหนังและประทับท่ามกลางเรา  เผยแสดงการภาวนาอย่างสมบูรณ์ เพื่อแสวงหาความเข้าใจถึงการภาวนาของพระองค์โดยอาศัยพยานของพระองค์ เราพบได้ในพระวรสาร เพื่อเราจะเข้าใกล้พระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ดังเช่นโมเสสได้เข้าใกล้พุ่มไม้ที่กำลังไหม้ ประการแรกภาวนารำพึงถึงพระองค์  แล้วจึงฟังพระองค์สอนเราให้ภาวนาอย่างไร เพื่อรู้วิธีที่พระองค์ทรงฟังคำภาวนาของเรา