หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. ข้าพเจ้าต้องการเห็นพระเจ้า

2548ควาามต้องการความสุขเที่ยงแท้ ทำให้มนุษย์เป็นอิสระจากการติดใจไม่รู้ประมาณตนกับทรัพย์สมบัติของโลกนี้ เพื่อจะมีความสมบูรณ์ในวิสัยทัศน์ (การมอง) และในบุญลาภของพระเจ้า "พระสัญญาที่จะให้เห็นพระเป็นเจ้านั้นอยู่เหนือความสุขทั้งปวง...ในพระคัมภีร์ การเห็นมีค่าเท่ากับการเป็นเจ้าของ... ผู้ที่แลเห็นพระเจ้าก็ได้บรรลุถึงทรัพย์สมบัติทั้งปวง ซึ่งเขาสามารถจะรับไว้ได้"  (นักบุญเกรโกรี แห่งนิซา PG 44,1265)

2549ประชากรศักดิ์สิทธิ์ต้องต่อสู้ โดยอาศัยพระหรรษทานจากเบื้องบน เพื่อจะได้รับสิ่งดีที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ เพื่อที่จะเป็นเจ้าของและเพ่งรำพึงถึงพระเป็นเจ้านั้น บรรดาคริสตชนต้องข่มจิตข่มใจและเอาชนะการชักชวนให้รักสนุกสนานตามความพอใจและอำนาจด้วยพระหรรษทานของพระเจ้า

2550ในหนทางสู่ความครบครัน พระจิตเจ้าและเจ้าสาวทรงเรียกผู้ที่ได้ยินคำกล่าว (เทียบ วว.22:17)มาสนิทสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์

ที่นั่นจะเป็นพระสิริแท้จริง ที่ซึ่งไม่มีผู้ใดจะได้รับคำชมสรรเสริญเพราะเข้าใจผิด หรือเพราะการประจบสอพลอ ไม่มีใครปฏิเสธเกียรติแท้จริง แก่ผู้ที่สมควรจะได้รับ ทั้งที่ได้ให้แก่ผู้ที่ไม่เหมาะสมจะได้ อีกด้านหนึ่ง เรื่องนี้ไม่อาจเสแสร้งทำได้ เพราะว่า จะมีการยอมรับเฉพาะผู้ที่เหมาะสมเท่านั้น จะมีสันติสุขแท้จริง ซึ่งไม่มีผู้ใดประสบการคัดค้านจากฝ่ายตนเองหรือจากผู้อื่น พระเป็นเจ้าเองจะเป็นรางวัลแห่งคุณธรรม พระองค์ประทานคุณธรรมและได้สัญญาจะมอบพระองค์เองเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ และดีที่สุดที่สามารถมีได้... "เราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะเป็นประชากรของเรา" (ลนต.16:12) นักบุญเปาโลก็กล่าวในความหมายเดียวกันว่า "เพื่อว่าพระเจ้าจะได้ทรงเป็นทุกสิ่งในทุกคน" (1คร.15:28) พระองค์จะทรงเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความปรารถนาทั้งปวงของเรา เราจะรำพึงถึงพระองค์ไม่จบสิ้น จะรักพระองค์ไม่รู้เบื่อ จะสรรเสริญพระองค์โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย พระพรนี้ สถานะนี้ การกระทำนี้ จะมีร่วมกันทุกคนอย่างแน่นอนเสมือนเป็นชีวิตถาวรนั้นเอง (นักบุญออกัสติน PL 41,801-802)