หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

 

การปกป้องสันติภาพ

 

การหลีกเลี่ยงสงคราม

 

โดยสรุป

มาตรา  6 พระบัญญัติประการที่หก

 

กระแสเรียกถือพรหมจรรย์

 

การรวมเป็นหนึ่งเดียวของบุคคล

 

การทำให้ตนเป็นของประทานที่ครบครัน

 

รูปแบบต่างๆของการถือความบริสุทธิ์

 

การทำผิดต่อความบริสุทธิ์

 

การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน

 

ความรักของสามีภรรยา

 

ความซื่อสัตย์ของสามีภรรยา

 

การสืบตระกูล

 

พระพรแห่งการมีบุตร

 

การทำผิดต่อศักดิ์ศรีของการแต่งงาน

 

การหย่าร้าง

 

การทำผิดต่อศักดิ์ศรีของการแต่งงาน(ต่อ)

 

โดยสรุป

มาตรา  7 พระบัญญัติประการเจ็ด

 

การเคารพบุคคลและทรัพย์สินของเขา

 

การเคารพทรัพย์สินของผู้อื่น

 

การเคารพความครบถ้วนของการสร้าง

 

คำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร

 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความยุติธรรมในสังคม

 

ความยุติธรรมและการพึ่งพาอาศัยกัน