หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

2392ความรักเป็นกระแสเรียกภายใน และพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน

2393พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง และทรงประทานศักดิ์ศรีแบบบุคคลให้เท่าเทียมกัน ชายหญิงแต่ละคนควรรับรู้และยอมรับเอกลักษณ์ทางเพศของตนเอง

2394พระคริสตเจ้าทรงเป็นแบบฉบับการถือความบริสุทธิ์ ผู้รับศีลล้างบาปทุกคนได้รับเรียกให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ตามสถานภาพชีวิตของแต่ละคน

2395ความบริสุทธิ์หมายถึงความครบครันแห่งความรู้สึกทางเพศในตัวบุคคล รวมถึงความสามารถควบคุมตนเอง

2396บาปที่ผิดต่อความบริสุทธิ์อย่างหนักคือ การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง การล่วงประเวณี สื่อลามก และการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน

2397สัญญาที่คู่สมรสทำขึ้นโดยเสรี หมายถึงความรักที่ซื่อสัตย์ และหย่าร้างมิได้

2398การให้กำเนิดลูกเป็นสิ่งประเสริฐ เป็นของขวัญ และจุดประสงค์ของการแต่งงาน คู่สมรสมีส่วนร่วมในการให้กำเนิดด้วยการให้ชีวิต

2399การคุมกำเนิดเป็นการแสดงความรับผิดชอบแง่หนึ่งของการเป็นบิดามารดา แม้สามีภรรยามีเจตนาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ไม่เป็นการถูกต้องหากใช้วิธีการที่ไม่อาจยอมรับได้ตามศีลธรรม (เช่น การทำหมัน หรือการคุมกำเนิดแบบวิทยาศาสตร์)

2400การมีชู้ การหย่าร้าง การมีภรรยาหลายคน และการผูกพันแบบเสรี เป็นการทำผิดหนักต่อศักดิ์ศรีของการแต่งงาน