หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ความซื่อสัตย์ของสามีภรรยา

2364คู่แต่งงาน "ร่วมชีวิตสนิทสัมพันธ์และมีความรักที่พระผู้สร้างได้สถาปนาขึ้น และกำหนดให้มีกฎเกณฑ์ เป็นพันธสัญญาต่อกัน กล่าวคือเกิดจากความสมัครใจของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะเพิกถอนไม่ได้" (พระศาสนศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 48:1) ทั้งสองต่างมอบตนให้แก่กันอย่างครบครัน ไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้อเดียวกัน พันธสัญญาที่คู่สามีภรรยากระทำต่อกันต้องเป็นหนึ่งเดียว และหย่าร้างไม่ได้ (เทียบ กฎหมายพระศาสนจักร ม.1056) "สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมไว้แล้ว มนุษย์อย่าได้แยกเลย" (มก.10:9; เทียบ มธ.19:1-12)

2365ความซื่อสัตย์นั้นแสดงออกถึงความมั่นคงในการถือตามคำพูดของแต่ละฝ่าย    พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ ศีลสมรสทำให้ชายและหญิงถือความซื่อสัตย์ของพระคริสตเจ้าต่อพระศาสนจักรของพระองค์พวกเขาเป็นประจักษ์พยานถึงธรรมล้ำลึกสังคม โดยการรักษาความบริสุทธิ์ฉันสามีภรรยา

นักบุญยอห์น คริสโซสโตม แนะนำว่าสามีหนุ่มควรกล่าวแก่ภรรยาว่า    "ฉันได้กอดเธอไว้ในอ้อมแขน  ฉันรักเธอ และฉันชอบเธอมากกว่าชีวิตของฉันเอง อันที่จริง การมีชีวิตในปัจจุบันไม่มีความหมาย และความต้องการที่มีชีวิตชีวาที่สุดของฉัน คือ การได้อยู่กับเธอโดยไม่มีการแยกกัน ความรักของเธออยู่เหนือสิ่งใด  และไม่มีสิ่งใดจะขมขื่น และเจ็บปวด เท่ากับการมีจิตใจที่แตกต่างไปจากเธอ"