หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การให้ความเคารพต่อความสมบูรณ์ทางร่างกาย

 2297การลักพาตัวและการจับเป็นตัวประกัน ซึ่งนำความหวาดกลัวมาสู่คนๆ นั้น และการขู่กรรโชกผู้เคราะร้ายจนทนไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนผิดศีลธรรม การทำให้ตกใจกลัวโดยการขู่เข็ญคุกคาม ทำร้ายและสังหารโดยปราศจากการแยกแยะ เป็นการขัดต่อความยุติธรรม และความรักอย่างร้ายแรง การทรมานโดยใช้ความรุนแรงทางกายภาพหรือทางศีลธรรมเพื่อบีบเค้นให้สารภาพ เพื่อลงโทษคนทำผิด เพื่อตอบโต้คู่อริ หรือเพื่อความสะใจในความเกลียดชัง เป็นการขัดต่อความเคารพต่อบุคคลและศักดิ์ศรีของมนุษย์ ยกเว้นเป็นคำสั่งทางการแพทย์ที่มีลักษณะเพื่อการเยียวยารักษาเท่านั้น การตัด การเปลี่ยนหรือการทำให้เป็นหมัน โดยเจตนาที่กระทำต่อบุคคลผู้บริสุทธิ์โดยตรง เป็นการขัดต่อกฎศีลธรรม

2298ในอดีตที่ผ่านมา ฝ่ายปกครอง (รัฐบาล) มักนำเอาการปฏิบัติการอันทารุณนี้มาใช้เพื่อรักษากฎหมายและระเบียบของสังคม บ่อยครั้งมักจะปราศจากการคัดค้านจากผู้อภิบาลของพระศาสนจักร ซึ่งพระศาสนจักรก็ได้นำข้อบังคับของกฎหมายโรมันเกี่ยวกับการทรมานคนมาใช้ในศาลของตน แต่น่าเสียดายที่ข้อเท็จจริงนี้เกิดขึ้นทั้งๆ ที่พระศาสนจักรก็ได้สั่งสอนให้แสดงความเมตตากรุณาอยู่เป็นนิตย์ พระศาสนจักรห้ามบรรดาสมณะทำให้ผู้อื่นหลั่งเลือด เมื่อเร็วๆ นี้มันกลายเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การปฏิบัติการทารุณเช่นนั้นไม่จำเป็นสำหรับกฎระเบียบของสาธารณชน ทั้งไม่สอดคล้องกับสิทธิที่ถูกต้องทางกฎหมายของความเป็นบุคคลของมนุษย์ ตรงกันข้าม สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความตกต่ำเลวร้ายยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นที่จะทำการลบล้างสิ่งเหล่านี้  เราต้องภาวนาสำหรับผู้เคราะห์ร้ายและเพชฆาตของเขา