หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. ครอบครัวและพระราชัย

 2232สายสัมพันธ์ทางครอบครัวแม้ว่ามีความสำคัญแต่ก็ไม่เด็ดขาด  ยิ่งเมื่อบุตรเจริญเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่และมีความเป็นตัวเองทั้งด้านมนุษย์และจิตใจ กระแสเรียกเฉพาะของเขาซึ่งมาจากพระเจ้านั้นก็ยิ่งชัดเจนและเข้มแข็งขึ้น บิดามารดาควรให้ความเคารพกระแสเรียกนี้และคอยให้กำลังใจลูกติดตามการเรียกนั้น พ่อแม่ต้องสอนลูกให้มั่นใจว่ากระแสเรียกแรกของคริสตชนคือ การติดตามพระเยซูเจ้า "ผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเรา ก็ไม่คู่ควรกับเรา ผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่าเรา ผู้นั้นก็ไม่คู่ควรกับเรา" (มธ.10:37)

2233การกลายเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้านั้นหมายถึงการยอมรับคำเชื้อเชิญให้เป็นของครอบครัวของพระเจ้า ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับวิถีทางดำเนินชีวิตของพระองค์    เพราะ "ใครๆ ที่ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ เขาก็เป็นพี่น้องชายหญิงและแม่ของเรา" (มธ.12:50)

  บิดามารดาควรยอมรับและให้ความเคารพด้วยความยินดี และโมทนาคุณต่อการเรียกที่องค์พระเจ้าทรงมีต่อบุตรคนหนึ่งให้ติดตามพระองค์ในการถือพรหมจรรย์เพื่อพระราชัย  ในชีวิตที่อุทิศถวายตัวเองหรือในศาสนบริการเป็นพระสงฆ์