หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

2189"จงถือวันสับบาโตเพื่อทำให้วันนั้นศักดิ์สิทธิ์" (ฉธบ.5:12) "วันที่เจ็ดจะเป็นวันพักผ่อนเด็ดขาดสำหรับท่าน เป็นวันศักดิ์สิทธิ์แด่องค์พระเจ้า" (อพย.31:15)

2190วันสับบาโต ซึ่งเป็นวันแทนความสำเร็จสมบูรณ์ของการสร้างโลกครั้งแรกนั้น ทำแทนโดยวันอาทิตย์ ซึ่งระลึกถึงการสร้างโลกครั้งใหม่ ริเริ่มขึ้นพร้อมกับการกลับเป็นขึ้นมาของพระคริสตเจ้า

2191พระศาสนจักรฉลองวันกลับเป็นขึ้นมาของพระคริสตเจ้าในวันที่แปด ซึ่งเรียกอย่างถูกต้องว่าวันของพระเจ้า หรือวันอาทิตย์

2192"วันอาทิตย์... ต้องถือปฏิบัติทั้งพระศาสนจักรว่าเป็นวันฉลองบังคับ" (กฎหมายพระศาสนจักร ข้อ 1246,1) "วันอาทิตย์และวันฉลองบังคับอื่นๆ สัตบุรุษต้องเข้าร่วมมิสซา" (ข้อ 1247)

2193"วันอาทิตย์และวันฉลองบังคับอื่นๆ สัตบุรุษ... ให้ละเว้นจากการงานต่างๆ และจากกิจธุระที่ขัดขวางการถวายบูชาแด่พระเจ้า และรบกวนความปิติยินดีของตนต่อวันพระเจ้าหรือการพักผ่อนทางจิตใจและร่างกาย" (ข้อ 1247)

2194การตั้งวันอาทิตย์มีส่วนช่วยที่จะให้โอกาสทุกคนในการ "มีเวลาพักผ่อนและเวลาว่างอย่างเพียงพอสำหรับบำรุงชีวิตทางครอบครัว ทางวัฒนธรรม ทางสังคม และทางศาสนา"  (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 67)

2195     คริสตชนทุกคนควรหลีกเลี่ยงที่จะกำหนดสิ่งที่อาจขัดขวางคนอื่นให้ถือวันของพระเจ้าโดยไม่จำเป็น