หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บทที่  2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ชุมชนมนุษย์

1877กระแสเรียกของมนุษยชาตินั้นคือ ทำให้พระฉายาของพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์และเปลี่ยนแปลงไปตามพระฉายาของพระบุตรแต่พระองค์เดียวของพระบิดา กระแสเรียกเช่นนี้มุ่งถึงวิถีชีวิตของแต่ละคน เนื่องจากว่าเราแต่ละคนได้รับเรียกให้เข้าสู่บรมสุขของพระเจ้า มันเกี่ยวพันถึงชุมชนมนุษย์ทั้งหมดด้วย