หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. ความหนักของบาป : บาปหนักและบาปเบา

 1854เป็นการเหมาะสมที่จะประเมินบาปบนพื้นฐานความหนักของมัน การแยกแยะระหว่างบาปหนักและบาปเบาได้มีการอ้างไว้ชัดเจนในพระคัมภีร์ กลายเป็นธรรมประเพณีของพระศาสนจักร ประสบการณ์ของมนุษย์ทำให้การแยกแยะนั้นถูกต้อง

1855บาปหนัก ทำลายความรักในใจมนุษย์อันเป็นเหตุของการฝ่าฝืนธรรมบัญญัติของพระเจ้าในข้อหนัก บาปนั้นแยกมนุษย์ไปจากพระเจ้าซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสูงสุดและความบรมสุขของเขา โดยการชอบสิ่งดีงามที่ด้อยกว่าพระองค์ ถ
   บาปเบา ปล่อยให้ความรักอยู่ต่อไปแม้จะทำให้เคืองใจและทำร้ายความรักนั้น

1856บาปหนักเป็นการลดค่าแห่งชีวิตเบื้องต้นคือความรัก จึงเรียกร้องให้เริ่มต้นใหม่ด้วยพระเมตตาของพระเป็นเจ้า และการกลับใจ ซึ่งเป็นจริงขึ้นได้ในศีลแห่งการคืนดี นักบุญโทมัส อไควนัส กล่าวว่าถ
เมื่อน้ำใจมุ่งหาสิ่งภายนอกเพื่อตนเอง ซึ่งตรงข้ามกับความรัก อันเป็นจุดหมายสูงสุด บาปในการกระทำของมันเองเป็นบาปหนัก...ถ้าขัดต่อความรักของพระเจ้ามากเท่าไร  อย่างเช่นการใส่ร้าย การเป็นพยานเท็จ ฯลฯ ยิ่งถ้าขัดต่อความรักต่อเพื่อนมนุษย์เช่นการฆ่าคน การผิดผัวผิดเมีย ฯลฯ...ตรงข้าม เมื่อน้ำใจของคนบาปหันไปหาสิ่งหนึ่งซึ่งในตัวเองเป็นความไร้ระเบียบ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ขัดกับความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์อย่างกรณีคำพูดเกียจคร้าน การหัวเราะที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ การเช่นนั้นเป็นบาปเบา

1857สำหรับบาปจะเป็นเรื่องหนัก ต้องมีเงื่อนไขสามประการด้วยกัน "บาปทุกประการที่มีจุดหมายเป็นเรื่องผิดหนัก และยิ่งกว่านั้น ยังกระทำอย่างรู้สำนึกและด้วยความเต็มใจ" 

1858เป็นเรื่องหนักถูกกำหนดเห็นชัดได้โดยพระบัญญัติ 10 ประการ ตามที่พระเยซูเจ้าทรงตอบชายหนุ่มร่ำรวยคนนั้น "อย่าฆ่าค