หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. ความหนักของบาป : บาปหนักและบาปเบา

 1854เป็นการเหมาะสมที่จะประเมินบาปบนพื้นฐานความหนักของมัน การแยกแยะระหว่างบาปหนักและบาปเบาได้มีการอ้างไว้ชัดเจนในพระคัมภีร์ กลายเป็นธรรมประเพณีของพระศาสนจักร ประสบการณ์ของมนุษย์ทำให้การแยกแยะนั้นถูกต้อง

1855บาปหนัก ทำลายความรักในใจมนุษย์อันเป็นเหตุของการฝ่าฝืนธรรมบัญญัติของพระเจ้าในข้อหนัก บาปนั้นแยกมนุษย์ไปจากพระเจ้าซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสูงสุดและความบรมสุขของเขา โดยการชอบสิ่งดีงาม