หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  คุณธรรม

1803"สิ่งใดจริง  สิ่งใดประเสริฐ สิ่งใดชอบธรรม  สิ่งใดบริสุทธิ์ สิ่งใดน่ารัก สิ่งใดควรยกย่อง ถ้ามีสิ่งใดเป็นคุณธรรม ถ้ามีสิ่งใดน่าสรรเสริญ ท่านจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยความใคร่ครวญเถิด" (ฟป.4:8)

คุณธรรมเป็นความพร้อมที่เป็นกิจนิสัยและมั่นคงที่จะทำสิ่งดีงาม คุณธรรมอยู่ติดกับตัวบุคคล ไม่เพียงแต่เพื่อกระทำสิ่งดีงามเท่านั้น   แต่ยังให้สิ่งที่ดีที่สุดของตน   บุคคลที่มีคุณธรรมนั้นมุ่งสู่สิ่งดีงาม ด้วยพละกำลังทั้งมวลทางประสาทสัมผัสและฝ่ายจิตของตนแสวงหา และเลือกกระทำสิ่งที่เป็นรูปธรรม

จุดหมายปลายทางของชีวิตที่มีคุณธรรมนั้นคือเป็นเหมือนพระเจ้า (นักบุญเกรโกรี แห่งนิซา)