หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

1725ความบรมสุขนำเอาคำมั่นสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้นับแต่อับราฮัมมาจัดลำดับให้มุ่งสู่พระราชัยสวรรค์ ความบรมสุขนั้นตอบสนองความต้องการความสุขซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ในใจของมนุษย์

1726ความบรมสุขสอนเราถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายซึ่งพระเจ้าทรงเรียกเรา คือพระราชัยสวรรค์ นิมิตของพระเจ้า การมีส่วนในพระธรรมชาติของพระเจ้า ชีวิตนิรันดร การเป็นบุตร การพักผ่อนในพระเจ้า

1727บรมสุขเรื่องชีวิตนิรันดรเป็นพระพรของพระเจ้าที่ให้เปล่า   เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติดังเช่นพระหรรษทานซึ่งนำเราไปที่นั่น

1728ความบรมสุขทำให้เราเผชิญหน้ากับการเลือกที่เรามั่นใจเกี่ยวกับสิ่งประเสริฐบนแผ่นดินโลก บรมสุขจะชำระใจเราให้บริสุทธิ์ เพื่อสอนเราให้สามารถรักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวง

1729ความบรมสุขบนฟ้าสวรรค์นั้นกำหนดเกณฑ์การแยกแยะในการใช้ทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินโลกให้สอดคล้องกับบัญญัติของพระเจ้า