หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. ความต้องการความบรมสุข

1718ความบรมสุขตอบสนองความต้องการความสุขตามธรรมชาติ ความต้องการนี้มีกำเนิดมาจากพระเจ้า พระเจ้าได้ทรงใส่ใว้ในหัวใจมนุษย์ เพื่อดึงมนุษย์มาหาพระองค์ เพราะว่าพระองค์เท่านั้นสามารถเติมให้เต็มได้

เราทุกคนปรารถนาชีวิตที่เป็นสุขอย่างแน่นอน และท่ามกลางบรรดามนุษย์นั้นไม่มีใครปฏิเสธคำยืนยันนี้ แม้ก่อนจะอธิบายความสำคัญของเรื่องนี้ (นักบุญออกัสติน)

ข้าพเจ้าจะแสวงหาพระองค์ได้อย่างไร  ข้าพเจ้าแสวงหาความสุขในชีวิตโดยการแสวงหาพระองค์     พระเจ้าข้า  ข้าพเจ้าจะแสวงหาพระองค์เพื่อให้วิญญาณข้าพเจ้ามีชีวิต ร่างกายของข้าพเจ้าดำเนินชีวิตเพราะวิญญาณของข้าพเจ้าก็ดำรงชีวิตในพระองค์

พระเจ้าเท่านั้นดับกระหายได้ (นักบุญโทมัส อไควนัส)

1719ความบรมสุขเปิดเผยจุดหมายปลายทางที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ จุดหมายสุดท้ายซึ่งกิจการของมนุษย์มุ่งหา พระเจ้าทรงเรียกเราไปสู่ความบรมสุขของพระองค์ การเรียกนี้เป็นการเรียกเราแต่ละคน และพร้อมกับพระศาสนจักรทั้งครบ ผู้ที่ยอมรับสัญญาและเจริญชีวิตในความเชื่อก็เป็นประชากรใหม่