หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 มโนธรรมทางศีลธรรม

1776"ในห้วงลึกของมโนธรรมของเขา มนุษย์จะตรวจพบกฎซึ่งเขาไม่ได้ยัดเยียดให้ตัวเอง แต่เป็นกฎซึ่งเขาต้องเชื่อฟัง เสียงของมโนธรรมซึ่งพร่ำเรียกเขาอย่างสม่ำเสมอให้รักความดีและหลีกหนีความชั่วนั้น จะพูดกับหัวใจเขาเมื่อยามเหมาะสม เนื่องด้วยว่ามนุษย์มีกฎที่จารึกไว้ในหัวใจของเขาโดยพระเจ้า มโนธรรมของมนุษย์เป็นแก่นที่ลี้ลับที่สุดและเป็นสักการสถานของเขา     ณ ตรงนั้นเขาจะพบกับพระเจ้าตามลำพัง และเสียงของพระองค์ก็จะดังก้องกังวานในห้วงลึกนั้น"    (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 16)