หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ตอนที่ 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 กระแสเรียกของมนุษย์ : ชีวิตในพระจิตเจ้า

1699ชีวิตในพระจิตเจ้านั้นทำให้กระแสเรียกของมนุษย์สมบูรณ์ (บทที่หนึ่ง) ขีวิตนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความรักของพระเจ้าและความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษย์ (บทที่สอง) พระเป็นเจ้ามอบความรอดให้เรามนุษย์ด้วยความกรุณา (บทที่สาม)