หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 อิสรภาพของมนุษย์

1730พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ที่มีเหตุผล    โดยทรงประทานศักดิ์ศรีแห่งบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็นเจ้านายในการกระทำของตน "พระเจ้าทรงปล่อยให้มนุษย์ตัดสินใจทำดีหรือชั่ว" (บสร.15:14) เพื่อจะได้แสวงหาพระผู้สร้างด้วยตนเอง  แล้วบรรลุถึงความสมบูรณ์พูนสุขโดยสมัครใจ จงรักภักดีต่อพระองค์

มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล และเพราะเหตุนี้จึงละม้ายคล้ายคลึงพระเจ้า ได้ถูกสร้างมาให้มีน้ำใจอิสระและเป็นนายเหนือการกระทำของตน (นักบุญอีเรเนอุส)