หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พิธีฝังศพแบบคริสตชน

 1680ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มชีวิตคริสตชน มีปัสกาครั้งสุดท้ายในฐานะบุตรของพระเจ้าเป็นเป้าหมาย ปัสกาซึ่งนำเขาเข้าสู่ชีวิตแห่งพระราชัยโดยผ่านทางความตาย แล้วก็ทำสำเร็จ สิ่งซึ่งเขายืนยันไว้ในความเชื่อและความไว้ใจว่า "ข้าพเจ้ารอคอยการกลับเป็นขึ้นมาของผู้ตายและชีวิตนิรันดร" (บทข้าพเจ้าเชื่อ)

1. ปัสกาสุดท้ายของคริสตชน

1681ความตาย ตามความหมายคริสตชนนั้น ถูกเผยแสดงภายใต้ความเข้าใจของธรรมล้ำลึกปัสกาแห่งการสิ้นพระชนม์และการกลับเป็นขึ้นมาของพระคริสตเจ้า ซึ่งให้ความหวังแก่เรา คริสตชนผู้สิ้นใจในพระเยซูคริสตเจ้านั้น "ถูกเนรเทศจากร่างกายมากกว่า เพื่อไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า" (2คร.5:8)

1682สำหรับคริสตชน วันแห่งความตายนั้นเป็นการเริ่มต้นความสมบูรณ์ของชีวิตใหม่ที่ได้เริ่มเมื่อวันรับศีลล้างบาป การละม้ายคล้ายคลึงกับพระฉายาลักษณ์ของพระบุตรอย่างถาวรที่ได้รับโดยการเจิมของพระจิตเจ้า และการมีส่วนร่วมงานเลี้ยงของพระอาณาจักร ซึ่งได้ลิ้มรสล่วงหน้าในการรับศีลมหาสนิท ความตายเป็นการสิ้นสุดชีวิตของเขาทางศีลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อสวมชุดงานมงคลสมรส ก็ยังมีความต้องการได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ต่อไปอีก

1683พระศาสนจักรซึ่งได้ให้กำเนิดทางศีลศักดิ์สิทธิ์แก่คริสตชนในอ้อมอกของตน เสมือนเป็นมารดา ระหว่างการเดินทางแสวงบุญบนแผ่นดินโลกและตามเขาไปจนสิ้นสุดการเดินทาง เพื่อมอบใน "พระหัตถ์ของพระบิดา" พระศาสนจักรถวายบุตรแห่งพระหรรษทานแด่พระบิดาในพระคริสตเจ้า ในความไว้วางใจก็คืนเมล็ดของเรือนร่างซึ่งจะกลับคืนชีพในพระสิริให้กับแผ่นดินโลก (เทียบ 1คร.15:42-44) การถวายนี้เราประกอบอย่างครบครันในพิธีบูชาศีลมหาสนิท คำอวยพรซึ่งนำหน้ามาก่อนและหลังพิธีมิสซาคือสิ่งคล้ายศีล