หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

 1677สิ่งคล้ายศีล เป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ที่พระศาสนจักรตั้งขึ้น เพื่อตระเตรียมมนุษย์ให้รับผลของศีล-ศักดิ์สิทธิ์ และทำให้สภาพแวดล้อมของชีวิตที่แตกต่างกันศักดิ์สิทธิ์

1678ท่ามกลางสิ่งคล้ายศีล การเสกหรือการอวยพรนำมาเป็นอันดับที่สำคัญ การอวยพรนั้นหมายถึงการสรรเสริญพระเจ้าเพราะผลงานและพระพรของพระองค์ และคำภาวนาของพระศาสนจักร เพื่อให้มนุษย์สามารถได้ประโยชน์จากพระพรต่างๆ ของพระเจ้าตามจิตตารมณ์ของพระวรสาร

1679นอกเหนือจากพิธีกรรมแล้ว ชีวิตคริสตชนหล่อเลี้ยงด้วยรูปแบบหลากหลายของกิจศรัทธาที่ประชานิยม ซึ่งหยั่งรากลึกในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พระศาสนจักรส่งเสริมรูปแบบต่างๆ ของกิจศรัทธาที่ประชานิยม ซึ่งแสดงออกถึงสัญชาตญาณทางพระวรสารและความปรีชาฉลาดของมนุษย์ และทำให้ชีวิตคริสตชนมีความครบครัน โดยการทำให้เกิดความกระจ่างด้วยแสงสว่างแห่งความเชื่อ