หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บทที่ 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 มาตรา 1 การประกอบพิธีกรรมอื่น ๆ

สิ่งคล้ายศีล

1667"พระศาสนจักรมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ตั้งสิ่งคล้ายศีลไว้ สิ่งคล้ายศีลคือเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคล้ายกับศีลศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง ผลเฉพาะอย่าง ผลฝ่ายวิญญาณ ซึ่งได้มาด้วยการเสนอของพระศาสนจักร อาศัยสิ่งคล้ายศีลนี้มนุษย์เตรียมพร้อมที่จะรับผลสำคัญของศีล-ศักดิ์สิทธิ์ และเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตก็ศักดิ์สิทธิ์ไป" (พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 60)