หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บทที่ 4 มาตรา 1 การประกอบพิธีกรรมอื่น ๆ

 

ลักษณะพิเศษของสิ่งคล้ายศีล

 

รูปแบบหลากหลายของสิ่งคล้ายศีล

 

ความศรัทธาที่ประชาชนนิยม

 

โดยสรุป

มาตรา 2พิธีฝังศพแบบคริสตชน

 

 การทำพิธีฝังศพ