หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. พื้นฐานในแผนการแห่งความรอด

ความเจ็บไข้ในชีวิตมนุษย์

1500การป่วยไข้และความทุกข์ทรมานเป็นปัญหาหนักที่สุดเสมอมา เมื่อมนุษย์เจ็บป่วยนั้น เขาผ่านประสบการณ์ของความไร้ความสามารถ  ข้อจำกัดและการมีขอบเขตของตน การเจ็บไข้ทุกชนิดสามารถทำให้เราคิดถึงความตายได้

1501การเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถนำไปสู่ความกระวนกระวายใจ การหลบซ่อนตนเอง บางครั้งมีอาการหนักจนถึงกับเกิดความสิ้นหวังและคิดไม่ดีต่อว่าพระเจ้า แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็สามารถทำให้บุคคลมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ช่วยให้แยกแยะสิ่งซึ่งไม่เป็นแก่นสารในชีวิตของเขาเพื่อหันเข้าหาสิ่งซึ่งเป็นพระองค์ บ่อยครั้ง การเจ็บไข้ได้ป่วยกระตุ้นให้แสวง-หาพระเจ้า และกลับไปหาพระองค์