หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. พระคุณการุณย์

1471ข้อความเชื่อและการปฏิบัติเกี่ยวกับพระคุณการุณย์ในพระศาสนจักรนั้น ก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับผลของศีลอภัยบาป

พระคุณการุณย์คืออะไร?

 "พระคุณการุณย์ คือ การยกโทษบาปชั่วคราวที่เรากระทำต่อหน้าพระเจ้า ยกไปแล้วในแง่ความผิด การยกบาปซึ่งคริสตชนมีความพร้อมในฐานะเป็นหนี้และตกอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ได้มาโดยความช่วยเหลือของพระศาสนจักรซึ่งเป็นผู้จัดการเรื่องการใช้โทษ  และรับจากคลังสมบัติแห่งพระบารมีของพระคริสตเจ้าและบรรดานักบุญ (เปาโล ที่ 6 คำสอนเรื่องพระคุณการุณย์)

พระการุณย์นั้นแบ่งเป็นสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ อยู่กับว่าปลดปล่อยบางส่วนหรือทั้งหมดจากบาปเบาที่ต้องรับเพราะบาป" (คำสอนเรื่องพระคุณการุณย์ 2 เทียบ 3) คริสตชนสามารถได้รับพระคุณการุณย์สำหรับตนเองหรืออุทิศแก่ผู้ล่วงลับ (กฎหมายพระศาสนจักร ม.994)