หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. เราเรียกศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ว่าอะไรบ้าง?

1328ความครบครันอันไม่อาจหยั่งถึงได้ของศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ แสดงออกโดยทางชื่อเรียกที่แตกต่างกันที่เราตั้งให้ แต่ละชื่อแสดงแง่มุมเฉพาะพิเศษ เราเรียกศีลนี้ว่า

EUCHARIST (ยูคารีส) เพราะว่า เป็นการขอบพระคุณพระเจ้า ในภาษากรีก คำว่า "eucharistein" (โมทนาคุณ) (เทียบ ลก.22:19; 1คร.11:24) และ "eulogein" (ถวายพระพร) (มธ.2:26; เทียบ มธ.26:26; มก.14:22) หมายถึงการอำนวยพรของชาวฮีบรู - โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างมื้ออาหาร - ประกาศถึงผลงานของพระเจ้า  ได้แก่ การสร้างโลก การไถ่บาปและการทำให้ศักดิ์สิทธิ์