หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. ศีลมหาสนิท : บ่อเกิดและสุดยอดของชีวิตพระศาสนจักร

1324ศีลมหาสนิทเป็น "บ่อเกิดและสุดยอดของชีวิตคริสตชนทั้งมวล" (พระศาสนจักร ข้อ 11)   "ศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานทุกอย่างของพระศาสนจักร ทั้งงานแพร่ธรรมทุกชนิด ล้วนแต่เกี่ยวโยงถึงศีลมหาสนิทและมุ่งไปยังศีลมหาสนิททั้งสิ้น เพราะศีลมหา-สนิทมีขุมมหาสมบัติฝ่ายจิตของพระศาสนจักรไว้ทั้งหมด คือองค์พระคริสตเจ้าเอง ผู้เป็นปัสกาของเรา" (การปฏิบัติงานและชีวิตของพระสงฆ์ ข้อ 5)

1325"ศีลมหาสนิทเป็นเครื่องหมายที่มีประสิทธิผล และเป็นสาเหตุประเสริฐ    ซึ่งช่วยให้พระศาสนจักรรักษาความสัมพันธ์ในชีวิตพระเจ้า และเอกภาพของประชากรของพระเจ้า ศีลมหาสนิทเป็นสุดยอดกิจการของพระที่ทรงทำให้โลกศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสตเจ้า และเป็นเครื่องบูชาซึ่งมนุษย์มอบถวายแด่พระคริสตเจ้าและพระบิดาโดยทางพระองค์ในพระ-จิตเจ้า" (Instr. Eucharisticum Mysterium 6)

1326ท้ายสุด เรารวมเป็นหนึ่งเดียวกับพิธีกรรมแห่งสวรรค์แล้วโดยทางการฉลองศีลมหาสนิทและลิ้มรสชีวิตถาวรและประกาศล่วงหน้าเมื่อพระเจ้าจะเป็นทุกสิ่งในทุกคน (เทียบ 1คร.15:28)

1327โดยย่อ ศีลมหาสนิทเป็นยอดและบทสรุปความเชื่อของเรา "วิธีคิดของเราถูกทำให้เหมาะกับศีลมหาสนิท และศีลมหาสนิททำให้วิธีคิดของเรามั่นคง" (นักบุญอีเรเน PG 7/1, 1028)