หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ศีลกำลัง

1285ศีลกำลัง ศีลล้างบาปและศีลมหาสนิท เป็น "ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มชีวิตคริสตชน" ทั้งสามศีลมีความสัมพันธ์หนึ่งเดียวกันที่ต้องได้รับการรักษาไว้ เราต้องอธิบายให้บรรดาผู้มีความเชื่อทราบว่า   การรับศีลกำลังนี้มีความจำเป็นเพื่อเสริมเพิ่มพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปให้สมบูรณ์ เพราะ "โดยทางศีลกำลัง ผู้ได้รับศีลล้างบาปกระชับสายสัมพันธ์กับพระศาสนจักรยิ่งขึ้น โดยที่เขาร่ำรวยขึ้นด้วยกำลังพิเศษของพระจิตเจ้า เขาจึงมีหน้าที่เร่งรัดยิ่งขึ้น ในการแผ่ขยายและในการป้องกันความเชื่อด้วยวาจาและด้วยกิจการ ในฐานะเป็นพยานแท้ของพระคริสตเจ้า" (พระศาสนจักร ข้อ 11)