หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. ศีลล้างบาปในแผนการณ์แห่งความรอด

 รูปแบบล่วงหน้าของศีลล้างบาปที่ปรากฏในพันธสัญญาเดิม

1217ในพิธีกรรมคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเสกน้ำที่ใช้ในการโปรดศีลล้างบาป พระศาสนจักรทำการระลึกอย่างสง่าถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์แห่งความรอด ซึ่งเป็นรูปแบบล่วงหน้าถึงธรรมล้ำลึกแห่งศีลล้างบาป

ข้าแต่พระเจ้า  พระองค์ทรงประทานพระหรรษทานอาศัยเครื่องหมายศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประกาศพระอานุภาพอันน่าอัศจรรย์ที่มองไม่เห็นของพระองค์ ในศีลล้างบาปเราใช้น้ำเป็นของประทานของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทำให้เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายมากมายทางศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ (พิธีวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 42 : พิธีเสกน้ำล้างบาป)

1218ตั้งแต่เริ่มแรกของโลก น้ำซึ่งเป็นสิ่งสร้างที่ต่ำต้อยน่าพิศวงและสุภาพนี้ เป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ พระคัมภีร์บรรยายว่า พระจิตของพระเจ้าอยู่เหนือพื้นน้ำ (เทียบ ปฐก.1:2)

"พระจิตของพระองค์ได้ร่อนอยู่เหนือน้ำในตอนแรกที่สร้างโลก เพื่อให้น้ำเริ่มมีฤทธิ์ที่จะ บันดาลความศักดิ์สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลานั้น" (พิธีวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 42 : พิธีเสกน้ำล้างบาป)

1219โดยอาศัยศีลล้างบาป พระศาสนจักรเข้าใจว่าเรือใหญ่ของโนอาห์เป็นสัญลักษณ์หมายถึงความรอด เพราะว่า"เพียงแปดชีวิตให้รอดพ้นจากน้ำวินาศ" (1ปต.3:20)

พระองค์ได้โปรดให้น้ำวินาศเป็นรูปหมายถึงการบังเกิดใหม่ด้วยศีลล้างบาป เพื่อให้น้ำนี่เองเป็นจุดจบของความชั่วช้า และเป็นจุดเริ่มของคุณธรรมทั้งปวง (พิธีวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 42 : พิธีเสกน้ำล้างบาป)

1220ถ้าน้ำพุ่งออกจากโลกเป็นสัญลักษณ์ของชีวิต น้ำทะเลก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความตาย เพราะเหตุ