หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บทที่ 1ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มชีวิตคริสตชน

1212ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มชีวิตคริสตชนมี ศีลล้างบาป ศีลกำลังและศีลมหาสนิท ถือว่าเป็นพื้นฐานของทุกชีวิตคริสตชน "มนุษย์มีส่วนร่วมกับธรรมชาติของพระเจ้านั้น โดยอาศัยพระหรรษทานของพระคริสตเจ้าทำให้มนุษย์เหมือนต้นกำเนิด ทำให้ชีวิตตามธรรมชาติพัฒนาและเจริญงอกงาม ศีลล้างบาปทำให้ผู้มีความเชื่อเกิดใหม่ ศีลกำลังบำรุงให้เข้มแข็งขึ้น และรับอาหารทรงชีวิตนิรันดร์ในศีลมหาสนิท ดังนี้ อาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเข้าเป็นคริสตชน สัตบุรุษจึงได้รับทรัพย์สมบัติชีวิตพระเจ้ามากขึ้นและก้าวหน้าสู่ความสมบูรณ์แห่งความรัก" (พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6)