หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ภาคสอง : การเฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า

 

คำว่า "พิธีกรรม" หมายถึงอะไร

 

พิธีกรรมเสมือนบ่อเกิดแห่งชีวิต

 

การภาวนาและพิธีกรรม

 

การสอนคำสอนและพิธีกรรม

ตอนที่ 1ระบบของศีลศักดิ์สิทธิ์

บทที่ 1ธรรมล้ำลึกปัสกา ในยุคพระศาสนจักรมาตรา1 พิธีกรรม

 

2. งานของพระคริสตเจ้าในพิธีกรรม

 

3. พระจิตเจ้าและพระศาสนจักรในพิธีกรรม

 

โดยสรุป

 มาตรา 2 ธรรมล้ำลึกปัสกาในศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร

 

1. ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้า

 

2. ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร

 

3. ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความเชื่อ

 

4. ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรอดพ้น

 

5. ศีลศักดิ์สิทธิ์นำเราสู่ชีวิตนิรันดร์

 

โดยสรุป

บทที่ 2การฉลองธรรมล้ำลึกปัสกาโดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์

มาตรา 1การประกอบพิธีกรรมของพระศาสนจักร

 

2. เราประกอบพิธีกรรมอย่างไร

 

3. เราประกอบพิธีกรรมเมื่อไร

 

4. เราฉลองพิธีกรรมที่ไหน

 

โดยสรุป

มาตรา 2ความแตกต่างกันทางพิธีกรรมและเอกภาพของธรรมล้ำลึก

 

โดยสรุป