หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การภาวนาและพิธีกรรม

1073พิธีกรรมยังเป็นการมีส่วนร่วมกับการภาวนาของพระคริสตเจ้า ที่มุ่งถึงพระบิดาเจ้าในพระจิตเจ้า ในพิธีกรรมการภาวนาของคริสตชนทั้งหมดได้พบที่มาและจุดหมายปลายทางของมัน โดยผ่านทางพิธีกรรมนี้ มนุษย์ภายในได้ถูกทำให้ปรากฏและตั้งมั่น "ในความรักใหญ่หลวงซึ่งพระบิดาได้ทรงรักเรา" ในพระบุตรสุดที่รัก (อฟ.2:4; 3:16-17) มันเป็นงานอันมหัศจรรย์ของพระเป็นเจ้าเช่นกันที่การภาวนานั้นถูกนำมาในการดำเนินชีวิต และทำให้เกิดชีวิตโดยการภาวนาทุกอย่าง "ในทุกยุค ในพระจิต" นั้น (อฟ.6:18)