หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บทที่ 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การฉลองธรรมล้ำลึกปัสกาโดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์

1135ก่อนอื่นใดหมด คำสอนเรื่องพิธีกรรม  เรียกร้องให้มีความเข้าใจในระบบของศีลศักดิ์สิทธิ์ (บทที่ 1) ในแง่นี้ เราสามารถเห็นได้ว่าพิธีกรรมก็มีสิ่งใหม่ ดังนั้น ในบทนี้จะกล่าวถึงการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร พิจารณาลักษณะที่เหมือนกันในการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ ในธรรมประเพณีที่แตกต่างกันทางพิธีกรรม ส่วนสิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นจะพิจารณาในบทต่อไป คำสอนพื้นฐานของการฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นการตอบคำถามเบื้องต้น ซึ่งบรรดาสัตบุรุษอาจจะถามได้คือ

* ใครเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม

* เราประกอบพิธีกรรมอย่างไร

* เราประกอบพิธีกรรมเมื่อไร

* เราประกอบพิธีกรรมที่ไหน