หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

 มาตรา 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ธรรมล้ำลึกปัสกาในศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร

1113ตลอดชีวิตพิธีกรรมของพระศาสนจักรมุ่งไปยังพิธีบูชามิสซาและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ (เทียบ พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 6) มีศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการในพระศาสนจักร ได้แก่ ศีลล้างบาป   ศีลกำลัง ศีลมหาสนิท ศีลอภัยบาป ศีลเจิมคนไข้ ศีลบรรพชา และศีลสมรส (เทียบ สังคายนาที่ลีอองส์ II (1274) DS 860) มาตรานี้กล่าวถึงศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการของพระ-ศาสนจักร ในทรรศนะด้านข้อความเชื่อ ส่วนที่เกี่ยวกับการฉลองเราจะอธิบายในบทที่สอง และส่วนศีลศักดิ์สิทธิ์แต่ละประการจะอยู่ในเนื้อหาของส่วนที่สอง