หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

680พระคริสต์ผู้เป็นพระเจ้าทรงครองราชย์อยู่แล้วโดยพระศาสนจักร แต่ทุกสิ่งในโลกนี้ยังมิได้นอบน้อมต่อพระองค์ ชัยชนะแห่งพระอาณาจักรของพระคริสต์    จะไม่เกิดขึ้นโดยปราศจากการโจมตีอย่างรุนแรงครั้งสุดท้าย จากบรรดาอำนาจแห่งความชั่วทั้งหลาย

681ในวันพิพากษา เมื่อสิ้นโลกแล้ว พระคริสต์จะเสด็จมาในโรจนาการเพื่อให้การมีชัยอย่างเด็ดขาดของความดีเหนือความชั่วสำเร็จไป ซึ่ง -เช่นเดียวกับเมล็ดข้าวและหญ้าละมาน- จะได้เติบโตขึ้นมาพร้อมๆ กันตลอดกาลเวลาในประวัติศาสตร์

682ในการเสด็จมาในวาระสิ้นสุดแห่งกาลเวลา เพื่อพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย พระคริสต์ในโรจนาการจะเปิดเผยท่าทีอันเป็นความลับอยู่ของจิตใจ และจะตอบแทนแก่มนุษย์แต่ละคน แล้วแต่กิจการทั้งหลายของเขา และแล้วแต่การต้อนรับหรือการปฏิเสธของเขาต่อพระหรรษทาน