หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บทที่สอง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พระเจ้าเสด็จมาพบมนุษย์

50อาศัยเหตุผลตามธรรมชาติ มนุษย์สามารถรู้จักพระเจ้าได้ด้วยความแน่ใจ โดยเริ่มจากผลงานทั้งหลายของพระองค์ แต่ยังมีความรู้อีกระดับหนึ่งซึ่งมนุษย์ไม่สามารถขึ้นถึงได้ด้วยพลังของตนเอง นั่นคือระดับแห่งการเผยแสดงของพระเจ้า (DS 3015) ด้วยการตัดสินใจอย่างอิสระแท้จริง พระเจ้าเผยแสดงพระองค์ และประทานพระองค์เองแก่มนุษย์  พระองค์ทรงทำดังนั้น โดยการเผยแสดงธรรมล้ำลึกของพระองค์ เผยแสดงแผนการอันเอื้ออาทรซึ่งพระองค์ได้ทรงวางไว้มาตลอดนิรันดรกาลในองค์พระคริสตเจ้า เพื่อช่วยมนุษย์ทั้งปวงให้รอด พระองค์ทรงเผยแสดงแผนการของพระองค์อย่างเต็มที่ โดยการส่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ คือพระเยซูคริสตเจ้าและพระจิตเสด็จลงมา