หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. พระคัมภีร์ในชีวิตของพระศาสนจักร

131"ในพระวาจาของพระเป็นเจ้ามีพละกำลังและประสิทธิภาพมากมาย  จนว่าพระวาจานั้นค้ำจุนและเป็นพลังของพระศาสนจักร และเป็นพละกำลังแห่งความเชื่อ เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณ และเป็นธารอันบริสุทธิ์ไม่มีวันเหือดแห้งของชีวิตฝ่ายวิญญาณสำหรับบรรดาบุตรแห่งพระศาสนจักร" (การเผยของพระเป็นเจ้า ข้อ 21) จำเป็นที่จะต้อง "ให้คริสตชนทั้งหลายเข้าถึงพระคัมภีร์ได้โดยสะดวก" (การเผยของพระเป็นเจ้า ข้อ 22)

132"การศึกษาพระคัมภีร์จึงต้องเป็นเสมือนวิญญาณของเทววิทยา   ศาสนบริการเกี่ยวกับพระวาจา ซึ่งหมายถึงการเทศน์สอนตามหน้าที่อภิบาล การสอนคำสอน และการอบรมตามนัยพระคริสตธรรมทุกอย่าง ซึ่งมีการเทศน์ (ในมิสซา) เป็นส่วนสำคัญอย่างพิเศษนั้น ก็ต้องได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างดี   และเจริญเติบโตอย่างศักดิ์สิทธิ์อาศัยพระวาจาจากพระคัมภีร์นี่เอง" (การเผยของพระเป็นเจ้า ข้อ 24)

133พระศาสนจักร "เตือนอย่างหนักแน่นเป็นพิเศษให้คริสตชนทั้งหลาย โดยเฉพาะสมาชิกในคณะนักบวชให้อ่านพระคัมภีร์บ่อยๆ เพื่อจะได้เรียนรู้ความรู้ล้ำเลิศถึงพระเยซูคริสตเจ้า" (ฟป.3:8) "เพราะการไม่รู้จักพระคัมภีร์ ก็เป็นการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า (น.เยโรม)" (การเผยของพระเป็นเจ้า ข้อ 25)