นายกรัฐมนตรี เปิดงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก ครั้งที่ 1 ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ที่มา : nationchannel

             ภาษาไทย   |      English

  • Schedule of Event
    Press Conference
    1st International Catholic Conference, Jamboree
    Wednesday, August 18, 2010
    At the Sapphire Room of Anoma Hotel, Bangkok