ประมวลภาพ

   สังฆมณฑลอุบลราชธานี ขอแจ้งให้ทราบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ยก พระคุณเจ้า มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ พระสังฆราชกิตติคุณ แห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี สู่อ้อมพระหัตถ์ ของพระองค์  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2010 เวลา 15.55 น.  ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์


กำหนดการพิธีกรรม

สังฆมณฑลราชบุรี : รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี

- วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม  2010 
               
       - มิสซาขอบพระคุณ  เวลา 19.30 น.  รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี


- วันเสาร์ ที่ 4  ธันวาคม 2010                                
     - มิสซาขอบพระคุณ เวลา 19.30 น. รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี

หลังจากนั้น เคลื่อนศพ ไปยังสังฆมณฑลอุบลราชธานี: อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลฯ ( หลังสวดเสร็จแล้ว )

 - วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2010 
       - มิสซาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อมีคาแอล สัมฤทธิ์  แสงวงศ์  ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ เวลา 19.30 น

- วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม  2010 
       -มิสซาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อ โจเซฟ เตรบาออล ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ เวลา  19.30 น

- วันอังคาร ที่  7 ธันวาคม  2010 
         - มิสซาขอบพระคุณ   โดย พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ เวลา 19.30 น


พิธีปลงศพ

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2010

       มิสซาขอบพระคุณปลงศพ  ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบล เวลา 10.00 น

หมายเหตุ : งดพวงหรีด (เพื่อสนับสนุนกระแสเรียก และงานด้านสังคม)
           “ ขอพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงอยู่กับพระคุณเจ้ามีคาแอลบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ ตลอดนิรันดร


ขอบคุณข้อมูลจาก เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนคาทอลิก  สังฆมณฑลอุบลราชธานี