ร.ร.ของอัครสังฆมณฑล


ร.ร.ของคณะนักบวช

 
คณะนักบวช ชาย - หญิง

สามเณรราลัยแสงธรรม (บ้านเณรใหญ่)

ที่อยู่

20 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0820 ถึง 22
0-2429-0100 ถึง 3 (พระสงฆ์)
0-2429-0816 ถึง 8 (เณร)

เบอร์โทรสาร

0-2429-0819

E-mail

NIDA@MOZART.INET.CO.TH

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ (บ้านเณรเล็ก)

ที่อยู่

2 ม.6  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0934 ถึง 5 , 0-3432-6937

เบอร์โทรสาร

0-2429-0119

สามเณราลัยคณะสงฆ์พระมหาไถ่ (บ้านนักบุญอัลฟอนโซ)

ที่อยู่

71 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม  อ.สามพราน จ.นครปฐม  73110

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0848 , 0-2429-0185  (เณร)
0-2812-5404 ถึง 5  (พระสงฆ์)

เบอร์โทรสาร

0-2812-5406

สามเณราลัยคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ

ที่อยู่

95 ม.6 ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0615  , 0-2429-0556

เบอร์โทรสาร

0-2429-0855

สามเณราลัยคณะธรรมฑูตแห่งมารีนิรมล (OMI)  บ้านเดอ มาเซอโนด์

ที่อยู่

42/239 ม.5  ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73160 หรือ ตู้ ป.ณ. 55 ปณจ.อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม 73160

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0168 , 0-2812-5060 (บ้านเณรเล็ก)

เบอร์โทรสาร

0-2429-0946

บ้านเณรใหญ่คณะเบธาราม (SCJ)

ที่อยู่

91/9 ม.6  ต.ท่าข้าม   อ.สามพราน จ.นครปฐม  73110

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0879

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน

ที่อยู่

90 ม.2 ซ.ศรีเสถียร  ถ.เพชรเกษม  ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73160

เบอร์โทรศัพท์

0-2812-7374  ถึง 5

เบอร์โทรสาร

0-2812-7373

บ้านพักนักศึกษาเซนต์คาเบรีล

ที่อยู่

122 ม.6  ซวัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0641

เบอร์โทรสาร

0-2812-5372

บ้านซาเลเซียน

ที่อยู่

91 ม.6  ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0220  , 0-2812-5834 ถึง 5

เบอร์โทรสาร

0-2429-0021

บ้านโลโยลา (คณะเยสุอิต)

ที่อยู่

91/1 ม.6  ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม   ต.ท่าข้าม   อ.สามพราน   จ.นครปฐม  73110

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0571

เบอร์โทรสาร

0-2812-5628

บ้านเบธาราม

ที่อยู่

42/11  ม.5   ซ.ราษฎร์สามัคคี   ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม   อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

เบอร์โทรศัพท์

08-9822-0845 ,  03428-7307

เบอร์โทรสาร

0-3438-5771

นวกสถานคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

ที่อยู่

124  ม.6 ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม   ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0435

เบอร์โทรสาร

0-2812-6645

นวกสถานแม่พระนิรมลทิน  (พระแม่มารี)

ที่อยู่

123  ม.6 ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0371

เบอร์โทรสาร

0-2812-5784

บ้านแม่พระสายประคำ (บ้านฝึกหัดระดับมัธยมต้น)

ที่อยู่

1846 ซ.พระแม่มารี ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2212-4513  ถึง 4 ,  0-2211-3168 ต่อ 110-113

บ้านอบรมมารีย์อุปถัมภ์ (คณะซิสเตอรซาเลเซียน)

ที่อยู่

42/130 ม.5 ซ.ศรีเสถียร  ถ.เพชรเกษม  ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0414  , 0-2429-0789

เบอร์โทรสาร

0-2812-6306

E-mail

sampran@fma.or.th

บ้านนักศึกษาลาซาล

ที่อยู่

91/2 ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0337

เบอร์โทรสาร

0-2429-0337

อารามกลาริสกาปูชิน

ที่อยู่

25/1 ม.3  ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73160

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0368

อารามคาร์แมล สามพราน

ที่อยู่

12/17  ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

เบอร์โทรศัพท์

0-3432-1334

บ้านอบรมคณะธรรมฑูตแห่งมารีนิรมล (OMI)

ที่อยู่

72/14    ต.ท่าข้าม   อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
หรือ ตู้ ป.ณ. 55  ปณจ. อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม 73160

นวกสถานพระหฤทัย สามพราน

ที่อยู่

123/1  ม.6   ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110

เบอร์โทรศัพท์

0-2812-5570

บ้านนักบุญเอมิลี (บ้านพักนักศึกษา) (คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์)

ที่อยู่

1/8 ซ.สาทร 13 ถ.สาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2211-4372

เบอร์โทรสาร

0-2675-6043

บ้านกลารา (สวนนันติธรรมนักบุญฟรันซิสอัสซีซี)

ที่อยู่

43 ม.8  ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี   12150

เบอร์โทรศัพท์

0-2563-1203

เบอร์โทรสาร

0-2563-1046

นวกสถานคณะพระกุมารเยซู

ที่อยู่

763  สุขุมวิท 101  พระโขนง   กรุงเทพมหานคร   10260

เบอร์โทรศัพท์

0-2331-7088

นวกสถานคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

ที่อยู่

ร.ร. เซนต์โยเซฟบางนา ถ.สุขุมวิท 107  ต.สำโรงเหนือ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270

เบอร์โทรศัพท์

0-2749-9933  , 0-2393-2995

เบอร์โทรสาร

0-2749-9933

นวกสถานแม่พระนิรมลทิน  (คณะซิสเตอร์ซาเลเซียน)

ที่อยู่

42/403 ซ.ศรีเสถียร  1 ถ.เพชรเกษม   ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73210

เบอร์โทรศัพท์

0-2812-6320

เบอร์โทรสาร

0-2812-5663

E-mail

nvz@fma.or.th

บ้านพระหฤทัย สามพราน

ที่อยู่

52/39  ม.5   ถ.วัดโรมัน  ต.ท่าข้าม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110

เบอร์โทรศัพท์

0-3432-1343  , 0-3429-2050  , 0-3438-5766

เบอร์โทรสาร

0-3429-2103

บ้านฝึกอบรมคณะภราดาน้อยกาปูชิน

ที่อยู่

91/3 ม.6  ต.ท่าข้าม   อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0808

เบอร์โทรสาร

0-2429-0544

บ้านรักกางเขนธารารมณ์ (คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ)

ที่อยู่

79/919 หมู่บ้านธาราราณ์ ซ. 7 ถ.สุขาภิบาล 3 (รามคำแหง 150 ) แขวงสะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

เบอร์โทรศัพท์

0-2728-0451

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553